Vid presentationen av denna motion, knappt fem minuter lång avbröts Lennart av Kvinnliga Ordföranden efter fyra minuter. Det var andra avbrottet under FM. Morgan blev också avbruten av Ordföranden då han framförde "personkritik" av en känd kommunistisk "hatare" som Överförmyndare. Ordföranden är vald på en Moderat vallista men har visat sin stora Vänsterliberala åsikt och stöd.

 

Läs vad som inte får yttras i Habo Full Mäktige! Rösta på partiet som värnar LANDSBYGDEN!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fru Ordförande, Ledamöter och Webbtittare (speciellt ni på landsbygden) angående kollektivtrafik förr och nu!

 

Först Fru Ordförande det måste kännas meningslöst att se hur vissa ledamöter inte ens öppnat kallelsen till Full Mäktige innan du öppnar mötet. Tydligen vilar samma anda över hur man bemöter Väljarna utanför Habo tätort! Oförskämt!

 

Knappt etthundra meter från oss finns ett intressant garage, Buss-Pauls bostad och Habo- Hjo linjens grundare. Kördes under många år av piprökande Klingvall, där även jag senare styrde resanden till vår vackra grannstad Hjo. På sommaren turister med cyklar och mer cyklar samt dessa förbindelser .... cyklar och bagage, på vintern ofta julklappshandlande från kommunens norra delar! Man såg knappt resenärerna för alla cyklar och paket. På dagarna studeranden i Habo och Jönköpings högre utbildningar böjda över sina böcker och ibland andra alster! På helger ofta ”fint folk” som inte vill ta bilen av olika anledningar samt ungdomar som umgicks och studerade ihop samt lite vanligt hångel under resan!

 Det var inom Miljöpartiets tunnelbana byggdes till Grönköping!

 

Från Brandstorp till Härja - Tidaholm gick det en buss som möte Habo-Hjo bussen. Ibland blev vi försenade där det stod Tjäder och Orre mitt på vägen. När det var parningstider kunde det ta tid. Tanterna och farbröderna studerade naturhändelserna med stort intresse! Ibland åkte ”sparsamma” Friherrinnan med. Hon löste alltid enkel med en tusenlapp för ingen kunde växla en så stor sedel. Hon blev förvånad när jag tog sedeln och lämnade tillbaka en påse med mynt och kommentaren ”kan jag köra medans du kontrollerar att det är niohundranittiofem kronor i påsen?”

Det var en ”utmaning” som alla i bussen skrattade åt. Men Friherrinnan hade i alla fall växlar för många resor!

Idag förstår inte ”rattvridaren på bussen vad man frågar och tar absolut inga kontanter så det är bara att gå hem och ta bilen!

 

Från Tidaholm (Labbås) kom Helge på Linjebuss och många år senare jag, för omlastning av resanden till Jönköping och tvärtom. Stenskils diversehandel var mötesplatsen. Flyttades senare till Habo Taxi vid Post o Järnvägsstationen. Habo Taxi är nedlagt, Posten är nedlagd och stationshuset säljer pizza. Påstigning skär på spår 3 långt från skydd. Spår 1 är idag ett Harry Potter spår!

 

 

Jag Jönköping träffade man på resanden till Mullsjö via Habo Kyrka. Ofta fullsatt men med lite ihopknöande, man kunde göra så innan kineserna släppte ut Corona, så kom folk med, hög som låg. Fattig som rik. Vänster som höger. Så trångt att en passagerare tyckte att man skulle dela ut preventivmedel!

Idag går en buss på linjen 116 där 11 av 12 hålplatser är indragna!

 

Till Brandstorp går idag ett extremt litet antal turer på vardagar men ingen till Gate och vidare till Hjo. På helger finns inget!

Vårdcentralen hade tidigare förtur för gamla och sjuka som reste till Vårdcentralen enligt tidtabellerna.

Lantbrevbäraren kommer med en kagge morfin till de över 60!

 

Varför blir det sämre varje gång vissa partier röstar om något?

Sätt er in i Landsbygds Väljarnas situation!  Fler väljare än ni tror!

 

 

Hoppet är det sista som överger en ”Idiot-förklarad” varför vi Habodemokrater överlämnar vår motion till Presidiet! 


Till Habo Kommunfullmäktige

 

 

Motion om lokalt Tiggeribegränsning i områdena Habo Centrum och Vårdcentralen.

 

Självfallet vore ett nationellt tiggeriförbud det bästa, men eftersom vi har en handlingsförlamad Regering och Riksdag verkar detta svårt att genomdriva.

 

Nu har förutsättningarna för lokala tiggeriförbud ändrats sedan Vellinge kommun

fått klartecken för ett lokalt förbud av Högsta Förvaltningsrätten.

 

När vår tidigare tiggerimotion behandlades i KF i November 2017 fick vi inget stöd från något av de övriga parter. Nu hoppas vi att de partier som ingår i det konservativa blocket HD, SD, KD,

samt M kommer stödja denna motion. Dessa 4 partier har egen majoritet i Habo.

 

Vi Habodemokrater önskar

 

Att allt tiggeri förbjuds i Habo centrum, Blå torget samt Vårdcentralen.

Begränsningarna införes i Lokala Ordningsstadgan.

 

Habo 2019-01-03

 

 

…......................................................

Morgan Malmborg

 

 

HABODEMOKRATERNA

 

 

 

 


Till Habo Kommunfullmäktige:

 

Motion angående cykelvägarna Habo- Furusjö och Habo-Brandstorp.

 

Det är viktigt att hela Habo Kommun byggs samman med bra

kommunikationer. Vi måste satsa på hela kommunens landsbygd!

 

Gång och cykelvägar, både för säker transport och rekreaktion, är en viktig del i detta arbete. Vid fiberläggning finns samarbets möjligheter!

Kommunen har haft medborgardialoger där det framkommit att gång och cykelvägar är en prioriterad  och viktig fråga för landsbygden.

 

Det finns många fördelar såsom att säkerheten ökar både för oskyddade som för bilister, bra för hälsan, turismen ökar. Unga av idag tillbringar mindre tid i rörelse än gamla generationer samt att trafiken blivit ”hårdare och snabbare”! Flertalet vägavsnitt är det en stor fara att vistas på vägrenen med små barn! Att locka befolkningen till förnöjsamt och naturligt motionerande är av stor vikt.

Därtill kommer troligen ”Cykelturismen” att öka då ”Vättern-runt” är mycket attraktivt vilket ger kommunen strålande reklam och inkomster.

Det är bra också för miljön om det korta bilåkandet minskas eftersom det är ”kallstarter” som sprider förstörande ämnen.

 

Habodemokraterna föreslår

 

Att kostnaderna för kommunen utreds grundligt (ev. med Länstyrelsen)

Att motionen skickas till budgetberedningen  för vidare behandling.

Att cykelvägar Habo till Furusjö samt Brandstorp prioriteras skyndsamt.

 

 

 

Morgan Malmborg                  Lennart Karlsson

 

Habo 2018-02-04
Motion om:

 

Rutiner mm i samband med åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar samt bidragssökande ”nysvenskar”.

Detta är jämförbart med Försäkringskassa och Arbetsförmedlings samt Socialkontorens anmälningar av ”Bidragsfusk” av kommuners innevånare.

Detta har redan införts i kommun efter förslag från olika partier på lokal nivå.

 

Att Habo kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007:612 eller annan lag/föreskrift,

ska obligatoriskt polisanmäla dels de ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer

samt också andra bidragssökare som anvisas av Migrationsverket eller annan myndighet genom lämnande av falsk/oriktig information.

 

Habo 2017-08-12

 

 

 

Lennart Karlsson,(-)  Morgan Malmborg,(-)  Elisabeth Malmborg,(-)

 

Fullmäktigeledamot   Fullmäktigeledamot     Ersättare fullmäktige