VÄLKOMNA PÅ GRUPPMÖTE HABODEMOKRATERNA

 

Söndagen 22/10 kl 16.00 Habo Kommunhus

 

Vi går igenom vad som händer i Habo.

 

Ärenden till Fullmäktige 26/10

 

 


Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv

Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv


 Sverige Varför behövs Habodemokraterna? Sverige 

 

Politik är ett ord som är laddat med tusentals ja kanske rentav miljontals olika tolkningar, ismer, värderingar och mycket mer. Politiken påverkar allas vardag på ett eller annat sätt, och det är även genom politiken man i en demokrati gör sin röst hörd på bästa sätt. Den finns alltid runtomkring oss, och har ett finger med i det mesta som försigår i vardagens och ävens helgens vedermödor och bestyr. Beslut som fattats, ändrats, röstats ner, eller röstats fram påverkar oss hela tiden. Många av de etablerade politikerna anser

"att en massa nya småpartier bara ställer till problem"

 

En rent demokratifientlig inställning som till största del handlar om att de inte vill tappa sin makt och sitt inflytande. Ty alla partier oavsett storlek har alla börjat någonstans, och sedermera blommat ut eller vissnat på vägen. Men grundpelaren i det demokratiska fundamentet är ändå att alla skall ges en möjlighet att få gehör för sin åsikt, ideologi, eller specifika fråga. Utan återväxt och nya partier och konstellationer dör demokratins blomma, och man hänvisas till två alternativ i blockpolitik och begränsningar. Det leder ofta till att valdeltagandet sjunker och att människor tappar intresset för möjligheten att påverka sitt samhälle i den riktning de tycker är bäst. För oftast så har de två blocken många gemensamma nämnare som till slut flyter samman och ger samma politik oavsett vilket av dem man röstar på. Småpartier som ploppar upp och rör om lite i grytan som det så fint heter är oerhört viktiga för att hålla demokratin vid liv. Om de även ges möjlighet att växa så blir de delaktiga i att bredda valmöjligheterna för folket och därigenom läggs grunden för en levande demokrati.

 

Därför behövs Habodemokraterna, vi behövs för att hålla demokratin levande. Vi behövs även för att ge de människor som tycker vi har en sund politik ett alternativ att rösta på. Vi behövs för att alla kommuner borde ha lokala alternativ för att på bästa sätt kunna föra sin kommun framåt. Vi behövs för att motverka blockpolitiken, och vi behövs för att ge återväxt samt bredda den politiska kartan.

 

Allt levande behöver syre och näring, det behöver evolvera och skapa. Det behöver lära av sina misstag och även att våga följa tanke eller instinkt. Det behövs för den så omtalade mångfalden för att alla organismer i den levande demokratin skall ges möjlighet att välja det som passar dem bäst. Det är därför Habodemokraterna finns, och vår ambition är att finnas med i en större skala än övriga partier tycks tro att vi kommer att göra. Vår ambition är att bli en av de stora, en av dem som kommer att finnas där för väljare som vill ha förändring.

 

 


 Sverige Varför ser man inte skogen om träden står ivägen? Sverige 

 

Det finns tydliga paraleller mellan lavinartad ökning av problem i invandringens fotspår. Politiker och andra som blundar för dessa fakta är totalt ute och cyklar, sen kan man komma med floskler om att utanförskap, social situation och för lite fritidsgårdar hur mycket man vill. Faktum kvarstår ändå att problemen bottnar i en oansvarslös invandringspolitik och ett naivt godhetstänk. Nu kommer man att förfasa sig över detta och försöka hitta diverse förklaringar, men jag skall ställa en fråga som i logikens namn det endast finns ett svar på och som trasar sönder alla argument för PK-Eliten.

 

Hur många av Sveriges s.k. No-Go Zoner har en majoritetsbefolkning av Svenskar?

 

0

Det finns flertalet gamla bruksorter i Sverige där samma sociala problem finns, men de befolkas i huvudsak av svenskar och europeiska invandrare. Konstigt nog så bränner inte dom bilar, plundrar butiker och bildar kriminella gäng i en rasande takt. Men vem vet de kanske har en fritidsgård eller en korvkiosk att hänga vid?

 

Anledningen till att jag författar dessa ord är de övriga partiernas kamp, de slåss med näbbar och klor för att göra Habo en mångkulturell krutdurk som skall explodera ut i en NoGo-Zon. Varför det får ni fråga dem om, men jag kan garantera att Habodemokraterna inte tänker stödja några sådana intentioner. Oavsett vad de må ytta om att invandring tillför det ena eller andra så kan vi återgå till ovan ställda fråga. Svaret är fortfarande 0 oavsett vad de kommer med för floskler.

 

Invandring har som alla mynt 2 sidor

 

 

 

Vi har alltid haft en rörelse av människor på jorden är ett huvudargument, ja det må så vara men då i betydligt färre antal och överhängande av människor med samma folkliga och kulturella bakgrund. Arbetskraftsinvandring är en av dessa och den uppfyller ett syfte som gynnar bägge parter då det renderar försörjning för individen och skatteintäkter för staten. Så länge det finns överskott av arbete och platser som måste fyllas är denna typ av invandring viktig för den enskilda nationens utveckling. Så har fallet varit i Sverige vid ett antal olika tillfällen genom historien och då såg vi till att ha en fungerande invandring som uppfyllde de mål och krav som ställdes.

 

Det som pågår idag är dock en helt annan typ av invandring där hundratusentals människor från främmande kulturer och folkstammar vallfärdar dit som bidragen utlovar en bättre levnadsstandard. Det resulterar i 99 fall av 100 till att människor som egentligen inte behövs i landet flödar in över gränserna och blir en ohållbart stor bidragsgrupp. Den del av befolkningen som är i arbete tvingas då att skänka bort delar av sin välfärd, trygghet och boplats åt människor som endast kommer för att exploatera den. Påståenden om att dessa skulle behövas på arbetsmarknaden är rent av löjlig då vi redan har en arbetslöshet och det krävs allt högre utbildningar för att kunna få någon typ av jobb. Nya siffror visar att arbetslösheten bland svenskar endast är 3,9 %, medans den bland invandrare är över 20% det fungerar inte att bara fylla på med folk eftersom det krävs en hel del för att komma in på en arbetsmarknad, såsom språkkunskaper och förståelse för landets sociala struktur. Resultatet blir en helt ny grupp i samhället som då med hjälp av skattemedel måste ges bostad, uppehälle och utbildning. Med andra ord en enorm kostnad för den grupp som ser till att skatterna rullar in på statens konto. Detta är bara en liten del av det hela, som rör det rent ekonomiska och lyfter fram en lång lista av kostnader som invandringen  innebär.

 

Vikten av dessa kunskaper

 

För att se helheten så måste man göras uppmärksam på problemet, eftersom Habo är en del av Sverige så kommer de problem som följt i massinvandringens kölvatten också att följa i takt med att Habo mångkulturaliseras. Vi vill undvika att dessa problem kommer till vår kommun, det verkar vi vara ensamma om då övriga partier vill köpa bostäder och öka antalet s.k. flyktingbarn samt andra asylanter. Det är en utveckling som inte kommer föra något gott med sig. Så för att avrunda, svaret på ovan ställda fråga är fortfarande 0

 

Rösta på Habodemokraterna 2018 för att undvika splittring, förfall och misär!

 


 Sverige SD FORTSÄTTER ATT SVIKA SINA VÄLJARE I HABO Sverige 

 

När det diskuterades huruvida kommunen skulle investera i fastigheter var det endast Habodemokraterna som motsatte sig dylika investeringar.  SD kom med ett tafatt förslag om ett maxtak på 10 miljoner, fast dom vet lika väl som vi att kommunen köper endast för att placera flyktingar i fastigheterna. När det sedan kom till omröstning rullade SD Habo sin vana trogen över på rygg och godkände inköp. 

 

I sina försök att liberalisera och anpassa sig för att inte trampa någon på tårna har SD flera gånger motsatt sig den politik de säger sig företräda. Att de dessutom kallar sig opposition är om möjligt ännu fånigare då de sitter i knät på de övriga partierna. SD Habo har inga problem med att diskriminera svenskar till förmån för främlingar.  Dom vill ju gärna ha några smulor från den politiskt korrekta kakan.

 

Habodemokraterna tänker dock inte sälla sig till de Habofientliga och svenskfientliga krafterna. Vi tänker ta striden för vår kommun och dess rättmätiga innevånare,  vi hycklar ej som dessa "godhetens moralväktare".

 

Hyser DU som väljare någon som helst omtanke om din kommun skall det stå Habodemokraterna på DIN valsedel nästa år. För utöver det alternativet finns bara ett annat parti, som sammanfattningsvis kan kallas PK-PARTIET. Även om de delat upp sig i underavdelningar med egna namn, så är S, M, L, C, MP, KD och SD samma skrot och korn. Låt dig inte luras av lismande tungor och fagra ord. Välj sanningen oavsett hur politiskt inkorrekt den än må vara. Nu handlar det om VÅR KOMMUN, VÅRT LAND, VÅRA BARN OCH VÅR FRAMTID! 

 

RÖSTA HABODEMOKRATERNA 2018


Skall vuxna män gå i skolan med våra barn?

Om Habos liberaler får bestämma så är det självklart att dom ska få det, på  fullmäktige i September kommer en motion från Habos liberaler att behandlas. Dom vill att "barnen" (som dom envisas med att kalla dem) skall få gå kvar i skolan och bo kvar på HVB hem oavsett om ålderstester visar att dom inte är just vad de utgett sig för att vara, d.v.s BARN. Att de på falska grunder tillskansat sig en skattefinansierad räksmörgås i Sverige bekommer inte våra kära liberalister. Nej i godheten och toleransens namn kan vi ju härbergera alla i vårt lilla land i norr. I synnerhet Habo har ju på senare tid fått en oerhört förändrad gatubild, men allt för att tillfredställa de mångkulturella lustar som vissa politiker bekänner sig till.

 

Så om dessa "barn" skall få gå i skolan med hör och häpna RIKTIGA barn så kan det ju vara lite intressant att få lite information om vad dessa små gynnares gelikar hittat på runtom i Svea Rike.

 

 

Här följer även några länkar till olika nyheter som rör dessa spjuvrars påhitt...

 

Ensamkommande-flyktingbarn-atalas-for-gruppvaldtakt-infor-publik

 

 Personal-pa-boende-for-ensamkommande-tvingades-lasa-sig-efter-musikbrak

 

Ensamkommande-misshandlade-personal

 

Tre-ensamkommande-åtalas-för-grov-parkvåldtäkt-mot-pojke-i-västerås

 

Tre-ensamkommande-gruppvåldtog-16-årig-flicka-håller-du-inte-käften-så-dödar-vi-dig

 

Flyktingbarn-misstanks-for-flera-fall-av-valdtakt-mot-barn-i-bodafors

 

Detta är bara ett axplock av händelser som involverar s.k. "barn" nu kommer vi med största säkerhet att bli påhoppade med argument som

 

"Händelserna rör inte Habo"

"Man kan inte dra alla över en kam"

"Högerorienterad media"

M.M... Bla Bla Bla värdegrund, ansvar o.s.v

 

Vi har hört dessa floskler om och om igen men faktum kvarstår, detta är fakta oavsett vad svenskfientliga krafter säger.

 

HABODEMOKRATERNA VILL INTE HA VUXNA MÄN I SKOLAN TILLSAMMANS MED BARN!

 

Mariestads kommuns åtgärder borde även införas i Habo Kommun

 

Asylsokande-ska-polisanmalas

 

Vi hoppas och tror att NI väljare är med oss på den linjen!

 

Följ gärna våra representanter på kommunens  WEBTV kommande kommunfullmäktige, vi säger ifrån när andra tiger.

 

Vi står för vårt motto!

 

 

Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv

 

 Webmaster@habodemokraterna.se

 


Habodemokraternas redaktion är nu tillbaka efter semestern, nu tar vi sikte på kommunvalet 2018!

 

webmaster@habodemokraterna.seVår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv

Sverige


Vätterns strand vid Fagerhult
Vätterns strand vid Fagerhult

Habodemokraterna sätter hela Habo Kommun främst!Varför skall DU välja Habodemokraterna till Kommunfullmäktige 2018?


Övriga partier har tydligt visat på flertalet punkter att de inte som HD (Habodemokraterna) sätter Habo främst.

Exempelvis: nedskärningarna inom äldreomsorgen, tvivelaktiga beslut rörande översiktsplaneringar, den oidentifierade inflyttningen samt problem inom skolans värld.

HD lovar, och till skillnad från andras valfläsk, kommer vi inte att vika ner oss eller kompromissa om våra löften till Haboborna. HD vill återfå trygghet och livskvalitet i Habo kommun igen.

HD vill framföra DIN åsikt på alla plan inom VÅR kommun!

RÖSTA HABODEMOKRATERNA 2018 FÖR KOMMUNENS OCH DESS INNEVÅNARES VÄL.


Varför bildades Habodemokraterna?


  • Habo behöver ett parti som verkar för hela Habo, utan toppstyrning från region eller riksdag.
  • Folket behöver röster som inte är rädda att säga hela sanningen.
  • Partiet kommer att ha en dialog åt alla håll.                     Innevånarna i Habo kommun skall inte "skyddas" från sådant de har all rätt att veta.
  • Habodemokraterna sätter helt enkelt hela HABO främst.

DÄRFÖR GÖR VI ALLT FÖR ATT VARA DIN RÖST !

 

RÖSTA HD I KOMMUNALVALET 2018

 


Alla bilder och logotyper är skyddade av upphovsrättslagen

Falks rondell Habo centrum


Copyright Webmaster
Copyright Webmaster

Elljusspåret i fagerhult