Mot vilket mål skall strävan styras

 

Det är med stor oro hand i hand med ilska och även en viss fruktan vi Habodemokrater riktar våra analytiska blickar mot det nya Habo som de övriga partierna vill skapa. Ett Habo där de äldres resurser skärs ner, ett Habo där vårdpersonal går på knäna, ett Habo där otryggheten ökar och ett Habo där skolan inte tilldelas de resurser som krävs. Men liksom i övriga landet tycks de styrande alltid skapa lösningar och möjligheter för alla, alla som kommit till Habo utifrån, där läggs idogt arbete och resurser. Att använda kraftuttryck om en rådande situation känns därför inte främmande för mig.

 

Så kära övriga "politiker"

 

Man vill  stänga ner ytterligare en avdelning inom äldreomsorgen, det är inte bara skamligt utan också ett svek mot dem som byggt landet.

 

Att inte möjliggöra att anställa mer personal inom vården. det är inte bara skamligt utan också oerhört oansvarigt.

 

Att inte se en koppling mellan invandring och brottslighet, det är inte bara trångsynt utan också oerhört naivt.

 

Att inte åtgärda de resursbehov som finns inom skolan, är inte bara ett svek mot barnen utan också destruktivt för framtiden.

 

Vi har hört deras floskler, om och om igen, från vänster till höger och från stor till liten. Det är just floskler och ingenting annat, VänsterLiberaler, Sossar och KD(s):are drivs av samma agenda som försatt Sverige i en ohållbar situation. Vår kommun går fortfarande att rädda, men då kan man inte ge makten åt dem som vill rasera den. Vi har under den här valperioden liksom flera tidigare sett hur Liberala företrädare lämnat flertalet rent Svenskfientliga motioner, vi har sett Sossarna vräka ur sig okvädningsord trotts att man själva tagits med byxorna nere. Vi har sett ett KD(s) vars kristna värderingar helt urvattnats och ersatts av den multikulturella godhetsfilosofin, och hur deras representanter vilselett väljarna.

Webmaster@habodemokraterna.se


Sluta använda ordet människosyn som ett politiskt slagträ!

 

VARJE gång VARJE gång man har en åsikt som är obekväm om invandring, integration eller dylikt så kommer flosklerna. VänsterLiberalerna i Habo ligger med största säkerhet vakna om nätterna och rabblar sina floskler i sömnen. Sossarna är ju som alltid det "godas" försvarare och har minsann den rätta människosynen. Det kan man ju se genom historien med steriliseringar och finansiering av kommunistiska diktaturer och terrorgrupper som t.ex. ANC och Röda Kmererna som låg en av deras ledare varmt om hjärtat. Kan föreställa mig hur deras mantra låter, säkerligen i klass med liberalerna fast aningen RÖDARE.

 

Att man ställer sig tvivlande till att en mångkultur skulle fungera har inte med människosyn att göra, det är helt enkelt ett resultat av logiskt tänkande. Det är förvisso inget som liberalerna förstår sig på, då deras människosyn helt avsaknar logik, och enbart innehåller en god syn på alla utom just Svenskar.

 

Sossarna har sedan mitten på 70-talet aktivt arbetat för att bryta ner det folkhem som de en gång skapade, Habos socialdemokrater skiljer sig inte från mängden. De är som sina gelikar i riksdag och regering både arbetar och folkfientliga då deras politik uppenbarligen går ut på att i snabbast möjliga takt byta ut folket i Habo.

 

Vi Habodemokrater har ingen "dålig människosyn" men vi vill att kommunens resurser skall fördelas med ansvar och logik!

Inte med pk-poäng törst och godhetsvansinne!

 

Hur kan man som folkvald hysa ett sådant förakt mot dem som givit en makten, det är skamligt, det är skrämmande och det är en DÅLIG MÄNNISKOSYN!

 

Där ser ni skillnaden på att haspla ur sig floskler, och att använda orden i rätt läge med rätt anledning.

 

Webmaster@habodemokraterna.se


Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv


Ställer sig Habos liberaler bakom sitt ungdomsförbunds idéer?

 

INRIKES. Liberalernas LUF har på Twitter listat hur man vill förändra Sverige. Bland annat vill man ha tecknad barnporr, nekrofili och "hänsynslös massinvandring". Partiet har gjort en provokativ lista på saker de vill införa i Sverige.

Där ingår bland mycket annat en "hänsynslös massinvandring" med öppna gränser, att polygami är ok och att äktenskapet borde vara antalsneutralt, att tecknad barnporr ska vara laglig, att den i smittskyddslagen reglerade informationsplikten för människor med HIV ska avskaffas och att Sverige borde införa euron.

LUF menar också att döda människor samt djur saknar rättigheter, att Sverige bör gå med i Nato samt att man ska få testamentera sin kropp till nekrofiler om man vill det.

"Är man emot nekrofili så är man inte liberal", klargör LUF.

 

Men detta är kanske inget som förvånar. Redan förra året gick Liberala Ungdomsförbundet ut med att vill man legalisera incest och nekrofili. 2015 sade man att man vill legalisera tidelag, alltså sex med djur. "Vi har värvat medlemmar på frågan om tidelag", skriver man nu på Twitter. LUF menar också att alla barn som föds i Sverige automatiskt ska erbjudas medborgarskap samt att Jan Björklund är det "bästa" som hänt svensk skola.


Vad var det vi sa? Mvh: Habodemokraterna

 

När Morgan Malmborg varnade för att det fanns risk för sexualbrott i samband med att Habo skulle få nya invånare så krävde övriga politiker hans avgång. Artikeln nedan som publicerats i Fria Tider ger honom rätt i att vissa grupper är överrepresenterade när det gäller den här typen av brottslighet. Att det sedan ännu inte hänt något som fått medial eller allmän kännedom i Habo ännu kan ha flera orsaker. Till oss Habodemokrater har dock några som drabbats vänt sig, men av hänsyn till offren så kan vi inte gå in på några detaljer. 

 

Så nu kanske de som krävde Morgans avgång i Hallpressens vänstertabloid själva skulle fundera på att lämna sina politiska uppdrag... 


 

Ny undersökning om

 

sexbrott: 95,6 procent av

 

överfallsvåldtäkter begås

 

av invandrare

Publicerad 23 oktober 2017 kl 09.50

INRIKES. En ny omfattande undersökning av fällande domar mellan 2012-2017 visar på en extrem överrepresentation av invandrare bland sexualbrott. Undersökningen uppges vara ett gensvar på regeringens vägran att ge BRÅ i uppdrag att ta fram officiell aktuell

statistik över invandrares brottslighet

.

 

 

Det är Joakim P Jonasson som publicerat en så kallad medborgarstudie över sexualbrotten i Sverige mellan åren 2012-2017.

 

"I januari 2017 meddelade dåvarande migrationsminister Morgan Johansson (S) att regeringen inte tänkte ge Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att ta fram färsk statistik över brottslingars härkomst. Detta trots att det gått över ett decennium sedan den senaste rapporten och Sveriges demografi ändrats kraftigt sedan dess. Regeringens ovilja att ta fram officiell statistik sådde inspiration till undersökningen jag nu genomfört", skriver författaren i sitt förord.

Sammanlagt handlar det om över fyra tusen domar som är detaljrikt redovisade på 80 sidor. Undersökningen genomfördes under maj-september i år och gäller nästan samtliga fällande domar för sexualbrott mellan 2012-2017. Dock saknas data för Haparanda och Norrtälje tingsrätt eftersom de enligt författaren vägrade samarbeta. När mer aktuell information funnits tillgänglig från hovrättsdomar har de avgöranden getts företräde.

Domstolarna gallrar brottmålsdomar efter fem år, vilket betyder att de inte går att ta del av digitalt, påpekar författaren. Därför innehåller undersökningen i stort sett enbart domar från andra halvan av 2012. Samtidigt saknas domar från sista kvartalet 2017 eftersom undersökningen gjordes innan dess.

Studien visar bland annat att personer med utomeuropeisk härkomst begår 84 procent av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.

Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökare eller män som getts uppehållstillstånd.

Landsgrupper som enligt studien har högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.

95,6 procent av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst. Svenska män med två inrikes födda föräldrar har bara begått 4,4 procent av överfallsvåldtäkter de senaste fem åren

"Det är ofattbara 541 gånger större risk att en algerisk man begår överfallsvåldtäkt än att en svensk man [gör det]", hävdar rapporten.

Enligt studien begås 90 procent av gruppvåldtäkter av män med utomeuropeisk härkomst och var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan. Svenska män med två inrikes födda föräldrar har endast begått 6,7 procent av gruppvåldtäkter de senaste fem åren.

Afghaner dömda för sexualbrott ska enligt studien ha ökat kraftigt sedan 2015. 2017 är nästan var tionde dömd sexualbrottsling afghansk.

"Trots en explosionsartad mottagning av syriska män begår de drygt en tredjedel så många sexualbrott som afghaner", står det i undersökningen.

Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:e.

Studien visar även att utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.

En majoritet av de som döms för koppleri, 57 procent, är rumäner. Likaså är majoriteten av offren för koppleri utländska kvinnor från samma land som kopplaren.

Undersökningen visar också att homovåldtäkters andel av det totala antalet våldtäkter stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin. 85 procent av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.

Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.

Andelen svenska män med två inrikes födda föräldrar dömda för sexualbrott har, i proportion till andra grupper, minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren. Svenska män är endast överrepresenterade i tre rubriceringar: köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.


Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv


 Sverige Varför behövs Habodemokraterna? Sverige 

 

Politik är ett ord som är laddat med tusentals ja kanske rentav miljontals olika tolkningar, ismer, värderingar och mycket mer. Politiken påverkar allas vardag på ett eller annat sätt, och det är även genom politiken man i en demokrati gör sin röst hörd på bästa sätt. Den finns alltid runtomkring oss, och har ett finger med i det mesta som försigår i vardagens och ävens helgens vedermödor och bestyr. Beslut som fattats, ändrats, röstats ner, eller röstats fram påverkar oss hela tiden. Många av de etablerade politikerna anser

"att en massa nya småpartier bara ställer till problem"

 

En rent demokratifientlig inställning som till största del handlar om att de inte vill tappa sin makt och sitt inflytande. Ty alla partier oavsett storlek har alla börjat någonstans, och sedermera blommat ut eller vissnat på vägen. Men grundpelaren i det demokratiska fundamentet är ändå att alla skall ges en möjlighet att få gehör för sin åsikt, ideologi, eller specifika fråga. Utan återväxt och nya partier och konstellationer dör demokratins blomma, och man hänvisas till två alternativ i blockpolitik och begränsningar. Det leder ofta till att valdeltagandet sjunker och att människor tappar intresset för möjligheten att påverka sitt samhälle i den riktning de tycker är bäst. För oftast så har de två blocken många gemensamma nämnare som till slut flyter samman och ger samma politik oavsett vilket av dem man röstar på. Småpartier som ploppar upp och rör om lite i grytan som det så fint heter är oerhört viktiga för att hålla demokratin vid liv. Om de även ges möjlighet att växa så blir de delaktiga i att bredda valmöjligheterna för folket och därigenom läggs grunden för en levande demokrati.

 

Därför behövs Habodemokraterna, vi behövs för att hålla demokratin levande. Vi behövs även för att ge de människor som tycker vi har en sund politik ett alternativ att rösta på. Vi behövs för att alla kommuner borde ha lokala alternativ för att på bästa sätt kunna föra sin kommun framåt. Vi behövs för att motverka blockpolitiken, och vi behövs för att ge återväxt samt bredda den politiska kartan.

 

Allt levande behöver syre och näring, det behöver evolvera och skapa. Det behöver lära av sina misstag och även att våga följa tanke eller instinkt. Det behövs för den så omtalade mångfalden för att alla organismer i den levande demokratin skall ges möjlighet att välja det som passar dem bäst. Det är därför Habodemokraterna finns, och vår ambition är att finnas med i en större skala än övriga partier tycks tro att vi kommer att göra. Vår ambition är att bli en av de stora, en av dem som kommer att finnas där för väljare som vill ha förändring.

 

 
Skall vuxna män gå i skolan med våra barn?

Om Habos liberaler får bestämma så är det självklart att dom ska få det, på  fullmäktige i September kommer en motion från Habos liberaler att behandlas. Dom vill att "barnen" (som dom envisas med att kalla dem) skall få gå kvar i skolan och bo kvar på HVB hem oavsett om ålderstester visar att dom inte är just vad de utgett sig för att vara, d.v.s BARN. Att de på falska grunder tillskansat sig en skattefinansierad räksmörgås i Sverige bekommer inte våra kära liberalister. Nej i godheten och toleransens namn kan vi ju härbergera alla i vårt lilla land i norr. I synnerhet Habo har ju på senare tid fått en oerhört förändrad gatubild, men allt för att tillfredställa de mångkulturella lustar som vissa politiker bekänner sig till.

 

Så om dessa "barn" skall få gå i skolan med hör och häpna RIKTIGA barn så kan det ju vara lite intressant att få lite information om vad dessa små gynnares gelikar hittat på runtom i Svea Rike.

 

 

Här följer även några länkar till olika nyheter som rör dessa spjuvrars påhitt...

 

Ensamkommande-flyktingbarn-atalas-for-gruppvaldtakt-infor-publik

 

 Personal-pa-boende-for-ensamkommande-tvingades-lasa-sig-efter-musikbrak

 

Ensamkommande-misshandlade-personal

 

Tre-ensamkommande-åtalas-för-grov-parkvåldtäkt-mot-pojke-i-västerås

 

Tre-ensamkommande-gruppvåldtog-16-årig-flicka-håller-du-inte-käften-så-dödar-vi-dig

 

Flyktingbarn-misstanks-for-flera-fall-av-valdtakt-mot-barn-i-bodafors

 

Detta är bara ett axplock av händelser som involverar s.k. "barn" nu kommer vi med största säkerhet att bli påhoppade med argument som

 

"Händelserna rör inte Habo"

"Man kan inte dra alla över en kam"

"Högerorienterad media"

M.M... Bla Bla Bla värdegrund, ansvar o.s.v

 

Vi har hört dessa floskler om och om igen men faktum kvarstår, detta är fakta oavsett vad svenskfientliga krafter säger.

 

HABODEMOKRATERNA VILL INTE HA VUXNA MÄN I SKOLAN TILLSAMMANS MED BARN!

 

Mariestads kommuns åtgärder borde även införas i Habo Kommun

 

Asylsokande-ska-polisanmalas

 

Vi hoppas och tror att NI väljare är med oss på den linjen!

 

Följ gärna våra representanter på kommunens  WEBTV kommande kommunfullmäktige, vi säger ifrån när andra tiger.

 

Vi står för vårt motto!

 

 

Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv

 

 Webmaster@habodemokraterna.se

 


Habodemokraternas redaktion är nu tillbaka efter semestern, nu tar vi sikte på kommunvalet 2018!

 

webmaster@habodemokraterna.seVår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv

Sverige


Vätterns strand vid Fagerhult
Vätterns strand vid Fagerhult

Habodemokraterna sätter hela Habo Kommun främst!Varför skall DU välja Habodemokraterna till Kommunfullmäktige 2018?


Övriga partier har tydligt visat på flertalet punkter att de inte som HD (Habodemokraterna) sätter Habo främst.

Exempelvis: nedskärningarna inom äldreomsorgen, tvivelaktiga beslut rörande översiktsplaneringar, den oidentifierade inflyttningen samt problem inom skolans värld.

HD lovar, och till skillnad från andras valfläsk, kommer vi inte att vika ner oss eller kompromissa om våra löften till Haboborna. HD vill återfå trygghet och livskvalitet i Habo kommun igen.

HD vill framföra DIN åsikt på alla plan inom VÅR kommun!

RÖSTA HABODEMOKRATERNA 2018 FÖR KOMMUNENS OCH DESS INNEVÅNARES VÄL.


Varför bildades Habodemokraterna?


  • Habo behöver ett parti som verkar för hela Habo, utan toppstyrning från region eller riksdag.
  • Folket behöver röster som inte är rädda att säga hela sanningen.
  • Partiet kommer att ha en dialog åt alla håll.                     Innevånarna i Habo kommun skall inte "skyddas" från sådant de har all rätt att veta.
  • Habodemokraterna sätter helt enkelt hela HABO främst.

DÄRFÖR GÖR VI ALLT FÖR ATT VARA DIN RÖST !

 

RÖSTA HD I KOMMUNALVALET 2018

 


Alla bilder och logotyper är skyddade av upphovsrättslagen

Falks rondell Habo centrum


Copyright Webmaster
Copyright Webmaster

Elljusspåret i fagerhult