Heberlein: Regeringen får inte ge efter för Miljöpartiet

GÄSTKRÖNIKA som raderades från GP!

 Det vore politiskt självmord att ge efter för Miljöpartisterna inom migrationspolitiken, Socialdemokraterna har inte råd med det, skriver gästkolumnisten Ann Heberlein.

 

Jag passerade Medborgarplatsen några dagar innan ”Ung i Sverige” flyttade sin sittstrejk till Norra Bantorget. Det var en solig höstdag och på Medborgarplatsen minglade vänsteraktivister med gode män (företrädesvis av kvinnlig kön), HVB-personal (kvinnlig), clowner mot rasism och en grupp kvinnliga kulturarbetare som med jämna mellanrum stämde upp i diverse kampsånger, ackompanjerat av maracas och tamburin.

I centrum för uppmärksamheten befann sig några dussin afghanska män, så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”. De såg redan då tämligen slitna ut, som om de hade åldrats flera år de veckor strejken pågått.

 

De förplägades med smörgåsar, frukt och kaffe av några unga aktivister och en äldre man med långt, grånat hår iklädd poncho delade ut kaffe. Alltihop övervakades av ett stort antal poliser.

Jag drar mig till minnes mina känslor inför det som utspelades på Medborgarplatsen några veckor i höstas när jag läser om den konflikt som enligt pressen nu skakar regeringen. MP, i synnerhet Grön Ungdom, driver frågan att ge allmän amnesti åt det afghaner som var omyndiga när de kom 2015. Regeringen Löfvén säger bestämt nej. Det gör regeringen helt rätt i. 

Bortsett från det uppenbara – att den som fått sin sak prövad och fått avslag måste lämna landet – vore det politiskt självmord att ge efter för Miljöpartisternas krav. Socialdemokraterna har inte råd med det. 

De, som först kallades ”ensamkommande flyktingbarn”, och numera går under den märkliga beteckningen ”ensamkommande” har nämligen blivit en symbol för Sveriges totalt havererade migrationspolitik, för tjänstemannaaktivism, för medias lögner och för ett orimligt slöseri med skattemedel.

När jag stod på Medborgarplatsen och beskådade spektaklet kring de afghanska männen tänkte jag att just nu, just här, imploderar Sverige. På denna plats, denna dag, når den kulturrelativistiska och postmoderna retorik som präglat både debatten och de politiska besluten i Sverige hela 2010-talet sin absoluta höjdpunkt. Det hela var surrealistiskt. 

Det faktum att jag efter bara några minuter på Medborgarplatsen blev fotograferad av flera aktivister minskade inte min känsla av surrealism. Åsiktsregistrering med åtföljande uthängning i grupper som anar rasister i varje buske hänger ihop med den aktivistiska kontexten kring afghanerna.

Alla dessa grupper som nitiskt och hysteriskt påstår sig värna yttrandefrihet och människovärde genom att trakassera, förfölja och anmäla oss som dristat oss till att kritisera en vansinnig migrationspolitik och en misslyckad integrationspolitik.

Jag stod där i höstsolen och tänkte att detta vansinne måste få ett slut. Vi, som värnar både vårt land och asylrätten, måste mobilisera mot högröstade grupper, som utifrån egna intressen, driver att en specifik grupp ska särbehandlas av migrationsverket. 

Mycket vatten har flutit sedan jag passerade Medborgarplatsen i höstas och debatten har, tack och lov, nyktrat till. Låt oss hoppas att regeringen Löfvén förmår försvara sin egen politik och inte faller till föga för irrationella känsloargument.

 

Uppdatering av Habodemokraternas webmaster: Socialdemokraterna svek som vanligt alla sina väljare och sympatisörer för utpressningspartiet MP:s gunst!

 

Bra att komma ihåg till valet att S står inte för sina löften.

 

 

 

MÅNGA INVANDRARE ÄR ARBETSAMMA 

 

Replik på Sven Dahls insändare i jp 12/2. 

 

Den gamla Moderatpolitikern Sven Dahl är tacksam för att att när han behöver göra olika tjänster i Habo, så är det invandrare som hjälper honom. När han besöker sin doktor, frisör, urmakare, städföretag även när han kostar på sig ett restaurang besök är det invandrarpersonal. Personer som Sven Dahl ser Sveriges höga invandring som positiv för att det sänker och pressar våra löner. Att gå till en invandrarfrisör kostar ofta enbart 150kr. Att våra invandrade vänner ofta kan ha så radikalt billigare priser beror ofta på att många får bidrag från det allmänna. Även om Sven Dahl förnekar att restauranger får bidrag är även många restauranger beroende av olika bidrag från det allmänna som nystartsjobb mm. Historiskt sett har många invandrare flyttat till Habo för att deras barn skall få chansen att komma in i det svenska samhället detta är positivt dessa personer har ofta varit välutbildade och arbetsamma. Nu när Habo kommun tvingas ta emot asylinvandrare ser det  helt annorlunda ut de saknar ofta utbildning och arbetarmoral. Ett tips till Sven Dahl nästa gång Du träffar några av Habos duktiga invandrare som utför någon tjänst prata gärna lite politik. Många av dessa invandrare är rasande på den nuvarande svenska asylpolitiken. Till mej säger de Morgan tror Du svensken vaknar nu efter terrordådet på Drottninggatan? När vi kom till Sverige fick vi arbeta och slita dagens invandrare lever på bidrag och alla skall få nya lägenheter som inte ens våra ungdomar har råd med. En sa till mej när mina föräldrar kom till Sverige på 80-talet varnade de för det som nu sker i Sverige många av våra duktiga invandrare är kristna och har flytt från islams terror. Min fråga är varför flyr en Islamist till Sverige eller till lilla Habo. Även i lilla Habo har det flaggats med Is flagga. Detta borde vara straffbart. Inga Islamister är välkomna till Habo. 

 

Morgan Malmborg 

Habodemokraterna 

 

 

 

morgan malmborg 

vätterglimten 2 

566 35 Habo  

0704937954 

Europa har gått på värdegrund, Skulle man kunna säga

 

De som vill införa godtycket förstår inte vidden av vad de håller på med. Det är riktigt skrämmande att så många är så oförmögna att tänka klart. Rättsstaten faller samman när man konspirerar mot sina egna lagar och uppviglar mot landets egna myndigheters och domstolars beslut för att vinna lokala partipoäng.

 

Varför ska utlänningslagen inte gälla vuxna utan asylskäl i Habo kommun?

 

6 § Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader döms
1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan som föreskrivs i en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag,
2. den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en förordning som har utfärdats
med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse.

7 § Till fängelse i högst två år eller, när omständigheterna är mildrande, till böter döms den som genom att dölja en utlänning eller genom någon annan sådan åtgärd uppsåtligen hjälper utlänningen att olovligen uppehålla sig i Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, om detta görs i vinstsyfte.

För försök till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2011:1209).

17 § Om ett brott som avses i 5 § första stycket 1 har begåtts i en verksamhet som drivs av en juridisk person, får särskild rättsverkan enligt 15 och 16 §§ beslutas mot den juridiska personen, om
1. ledningen för den juridiska personen inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, eller
2. brottet har begåtts av

a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda den juridiska personen eller att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller

 

b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. Lag (2013:646).


Mot vilket mål skall strävan styras

 

Det är med stor oro hand i hand med ilska och även en viss fruktan vi Habodemokrater riktar våra analytiska blickar mot det nya Habo som de övriga partierna vill skapa. Ett Habo där de äldres resurser skärs ner, ett Habo där vårdpersonal går på knäna, ett Habo där otryggheten ökar och ett Habo där skolan inte tilldelas de resurser som krävs. Men liksom i övriga landet tycks de styrande alltid skapa lösningar och möjligheter för alla, alla som kommit till Habo utifrån, där läggs idogt arbete och resurser. Att använda kraftuttryck om en rådande situation känns därför inte främmande för mig.

 

Så kära övriga "politiker"

 

Man vill  stänga ner ytterligare en avdelning inom äldreomsorgen, det är inte bara skamligt utan också ett svek mot dem som byggt landet.

 

Att inte möjliggöra att anställa mer personal inom vården. det är inte bara skamligt utan också oerhört oansvarigt.

 

Att inte se en koppling mellan invandring och brottslighet, det är inte bara trångsynt utan också oerhört naivt.

 

Att inte åtgärda de resursbehov som finns inom skolan, är inte bara ett svek mot barnen utan också destruktivt för framtiden.

 

Vi har hört deras floskler, om och om igen, från vänster till höger och från stor till liten. Det är just floskler och ingenting annat, VänsterLiberaler, Sossar och KD(s):are drivs av samma agenda som försatt Sverige i en ohållbar situation. Vår kommun går fortfarande att rädda, men då kan man inte ge makten åt dem som vill rasera den. Vi har under den här valperioden liksom flera tidigare sett hur Liberala företrädare lämnat flertalet rent Svenskfientliga motioner, vi har sett Sossarna vräka ur sig okvädningsord trotts att man själva tagits med byxorna nere. Vi har sett ett KD(s) vars kristna värderingar helt urvattnats och ersatts av den multikulturella godhetsfilosofin, och hur deras representanter vilselett väljarna.

Webmaster@habodemokraterna.se

 Sverige Varför ser man inte skogen om träden står ivägen? Sverige 

 

Det finns tydliga paraleller mellan lavinartad ökning av problem i invandringens fotspår. Politiker och andra som blundar för dessa fakta är totalt ute och cyklar, sen kan man komma med floskler om att utanförskap, social situation och för lite fritidsgårdar hur mycket man vill. Faktum kvarstår ändå att problemen bottnar i en oansvarslös invandringspolitik och ett naivt godhetstänk. Nu kommer man att förfasa sig över detta och försöka hitta diverse förklaringar, men jag skall ställa en fråga som i logikens namn det endast finns ett svar på och som trasar sönder alla argument för PK-Eliten.

 

Hur många av Sveriges s.k. No-Go Zoner har en majoritetsbefolkning av Svenskar?

 

0

Det finns flertalet gamla bruksorter i Sverige där samma sociala problem finns, men de befolkas i huvudsak av svenskar och europeiska invandrare. Konstigt nog så bränner inte dom bilar, plundrar butiker och bildar kriminella gäng i en rasande takt. Men vem vet de kanske har en fritidsgård eller en korvkiosk att hänga vid?

 

Anledningen till att jag författar dessa ord är de övriga partiernas kamp, de slåss med näbbar och klor för att göra Habo en mångkulturell krutdurk som skall explodera ut i en NoGo-Zon. Varför det får ni fråga dem om, men jag kan garantera att Habodemokraterna inte tänker stödja några sådana intentioner. Oavsett vad de må ytta om att invandring tillför det ena eller andra så kan vi återgå till ovan ställda fråga. Svaret är fortfarande 0 oavsett vad de kommer med för floskler.

 

Invandring har som alla mynt 2 sidor

 

 

 

Vi har alltid haft en rörelse av människor på jorden är ett huvudargument, ja det må så vara men då i betydligt färre antal och överhängande av människor med samma folkliga och kulturella bakgrund. Arbetskraftsinvandring är en av dessa och den uppfyller ett syfte som gynnar bägge parter då det renderar försörjning för individen och skatteintäkter för staten. Så länge det finns överskott av arbete och platser som måste fyllas är denna typ av invandring viktig för den enskilda nationens utveckling. Så har fallet varit i Sverige vid ett antal olika tillfällen genom historien och då såg vi till att ha en fungerande invandring som uppfyllde de mål och krav som ställdes.

 

Det som pågår idag är dock en helt annan typ av invandring där hundratusentals människor från främmande kulturer och folkstammar vallfärdar dit som bidragen utlovar en bättre levnadsstandard. Det resulterar i 99 fall av 100 till att människor som egentligen inte behövs i landet flödar in över gränserna och blir en ohållbart stor bidragsgrupp. Den del av befolkningen som är i arbete tvingas då att skänka bort delar av sin välfärd, trygghet och boplats åt människor som endast kommer för att exploatera den. Påståenden om att dessa skulle behövas på arbetsmarknaden är rent av löjlig då vi redan har en arbetslöshet och det krävs allt högre utbildningar för att kunna få någon typ av jobb. Nya siffror visar att arbetslösheten bland svenskar endast är 3,9 %, medans den bland invandrare är över 20% det fungerar inte att bara fylla på med folk eftersom det krävs en hel del för att komma in på en arbetsmarknad, såsom språkkunskaper och förståelse för landets sociala struktur. Resultatet blir en helt ny grupp i samhället som då med hjälp av skattemedel måste ges bostad, uppehälle och utbildning. Med andra ord en enorm kostnad för den grupp som ser till att skatterna rullar in på statens konto. Detta är bara en liten del av det hela, som rör det rent ekonomiska och lyfter fram en lång lista av kostnader som invandringen  innebär.

 

Vikten av dessa kunskaper

 

För att se helheten så måste man göras uppmärksam på problemet, eftersom Habo är en del av Sverige så kommer de problem som följt i massinvandringens kölvatten också att följa i takt med att Habo mångkulturaliseras. Vi vill undvika att dessa problem kommer till vår kommun, det verkar vi vara ensamma om då övriga partier vill köpa bostäder och öka antalet s.k. flyktingbarn samt andra asylanter. Det är en utveckling som inte kommer föra något gott med sig. Så för att avrunda, svaret på ovan ställda fråga är fortfarande 0

 

Rösta på Habodemokraterna 2018 för att undvika splittring, förfall och misär!

 


 Sverige SD FORTSÄTTER ATT SVIKA SINA VÄLJARE I HABO Sverige 

 

När det diskuterades huruvida kommunen skulle investera i fastigheter var det endast Habodemokraterna som motsatte sig dylika investeringar.  SD kom med ett tafatt förslag om ett maxtak på 10 miljoner, fast dom vet lika väl som vi att kommunen köper endast för att placera flyktingar i fastigheterna. När det sedan kom till omröstning rullade SD Habo sin vana trogen över på rygg och godkände inköp. 

 

I sina försök att liberalisera och anpassa sig för att inte trampa någon på tårna har SD flera gånger motsatt sig den politik de säger sig företräda. Att de dessutom kallar sig opposition är om möjligt ännu fånigare då de sitter i knät på de övriga partierna. SD Habo har inga problem med att diskriminera svenskar till förmån för främlingar.  Dom vill ju gärna ha några smulor från den politiskt korrekta kakan.

 

Habodemokraterna tänker dock inte sälla sig till de Habofientliga och svenskfientliga krafterna. Vi tänker ta striden för vår kommun och dess rättmätiga innevånare,  vi hycklar ej som dessa "godhetens moralväktare".

 

Hyser DU som väljare någon som helst omtanke om din kommun skall det stå Habodemokraterna på DIN valsedel nästa år. För utöver det alternativet finns bara ett annat parti, som sammanfattningsvis kan kallas PK-PARTIET. Även om de delat upp sig i underavdelningar med egna namn, så är S, M, L, C, MP, KD och SD samma skrot och korn. Låt dig inte luras av lismande tungor och fagra ord. Välj sanningen oavsett hur politiskt inkorrekt den än må vara. Nu handlar det om VÅR KOMMUN, VÅRT LAND, VÅRA BARN OCH VÅR FRAMTID! 

 

RÖSTA HABODEMOKRATERNA 2018


Sverige går in i ett intressant politiskt läge, återigen har styrande politiker visat upp en oerhörd inkompetens på riksnivå. Vad man bör taga i beaktande inför nästa års val är att inte låta sig ledas över ån efter vatten. Så fort vi inom HD delger folket en obehaglig sanning så måste övriga partier genast gå ut och på olika sätt försvara sina egna tillkortakommande. Den fördel vi har är att vi hela tiden kan gå på offensiven eftersom vi inte har skapat de problem som återfinns i Sverige och även i Habo. Att inte erkänna att ett problem finns omöjliggör en lösning och då kan man klia sig i huvudet hur länge man vill och tillsätta utredningar m.m.

 

Vi kan inte påverka på riksnivå men på det kommunala planet vill vi vara med och se till att inte Habo förvandlas till en no-go-zon. Det låter som en avlägsen sanning men kan lätt bli en bister verklighet om man låter saker och ting fortskrida vidare på den väg som vissa folkvalda ledit oss in på.

 

Vi tänker inte ta den vägen, för oavsett vilka guldkrukor som lovas vid regnbågens slut eller vilka liberala utopidrömmar som återfinns längs vägkanten så vet vi att den går mot undergång och förödelse. Vi erbjuder en annan väg istället, kanske inte lika lätt att resa på till en början, kanske utan enkla PK poäng att inhämta och säkerligen i behov av en eller annan översyn. Dock så är den vägen mot ett mål som inte är förknippat med att förvandla vår kommun till en mångkulturell smältdeg. Vi vill inte ha de problem här som sprider sig över landets förorter som en rasande bilbrand (lämpligt ord att använda). Vår väg leder till en bättre framtid, oavsett om resan tycks vara svårare så är målet en belöning. Det är skillnaden mellan att välja enkla belöningar på en väg mot ett stup , och att kämpa sig fram mot en bättre framtid.

 

Därför hoppas vi att även NI väljare följer oss på den väg vi vill bereda för ER.

 

webmaster@habodemokraterna.se


Att få åldras med värdighet

 

Efter ett långt arbetsliv där man dragit sitt strå till stacken via skattsedeln, eller om man kanske drabbats av sjukdom eller olyckor på vägen förtjänar man att tas om hand av det land som man bidragit till att bygga upp. Vi som har Sverigevänliga åsikter anklagas ofta för att ställa "grupp mot grupp" en liberal och vänster utsliten klyscha. Vår vilja är att alla grupper skall få det som de har rätt till, det är inte att ställa grupp mot grupp det är att prioritera varje grupp.

 

Habodemokraternas vision är att våra gamla i Habo skall få en ålderdom präglad av glädje och harmoni, man skall inte placeras i skymundan eller ses på som en kostnad för att man blivit gammal. Tyvärr tycks flera andra partier se allt ur ett kostnadsperspektiv, man glömmer bort människorna som finns bakom siffrorna. Skall man ha ett fungerande samhälle så måste ju saker och ting få kosta det som krävs för att folket skall må bra. Man får helt enkelt prioritera de behoven som är viktiga för varje enskild grupp, vi anser att det finns mängder av åtgärder man kan göra för att höja standarden för våra äldre utan att för den sakens skull ruinera kommunen. 

 

Har man till exempel bott och arbetat i Habo hela sitt liv och känner att det är dags att sälja av huset, då skall det finnas en rättvis bostadskö så man kan få en lägenhet. Vi är det enda partiet som förespråkar detta, medans övriga ställer grupp mot grupp och prioriterar dem som kanske egentligen är minst berättigade.

 

Trygghetslarm skall inte vara en kostnad, trygghet är en självklarhet det kostar inget att ringa ambulansen och det skall heller inte kosta någonting att ha en livlina i hemmet vid olycka eller sjukdom.

Därför bör alla med behov av dessa larm få dem gratis!

 

Att få känna den personal man har närmast kring sig på ett seniorboende är oerhört viktigt, att dessutom de anställda kan ta sig tiden att sitta ner och prata en stund med våra äldre bör vara en självklarhet. Vi anser att ekonomiska medel bör avsättas för att tillgodose detta, för allas trevnad och välbefinnande både hos äldre och även för att personalen skall slippa stress och överbelastning.

 

De som byggde landet kan lära de som skall ta vid, därför anser vi att skolan tillsammans med äldreomsorgen kan ha ett samarbete i form av en "klassmorfar" eller "klassmormor" som kan finnas med i skolsalen. Dels för att återge anekdoter ur sitt eget liv och hur saker fungerade förr, men även som ett stöd till lärarinnan eller läraren.

 

Det finns mycket vi kan göra för att skapa en bra kommun, DU kan också hjälpa till!

Rösta på Habodemokraterna 2018 i kommunvalet, kontakta oss med tips, ide'er och  anslut dig till oss och bli insatt i kommunpolitiken.

 

webmaster@habodemokraterna.se

 

 


Kommunstyrelsen och liberalernas svek mot barnen.

 

På kommunstyrelsens senaste möte röstades en Liberal tokmotion igenom med 10-1      Som vanligt var Morgan den enda som tog ansvar för Habo. 

 

Motionen gör gällande att s.k ensamkommande flyktingbarn skall efter ålderstester få gå kvar i skolan oavsett vad testerna visar. Med andra ord har de övriga partierna inga som helst problem med att vuxna män med en helt annan kulturell syn på saker och ting skall få gå kvar i skolan med våra barn. 

 

Vi Habodemokrater ställer därför frågan till er Haboborna om även ni tycker att vår grundskola skall bedriva vuxenundervisning tillsammans med våra barns skolgång. Vårt svar är självklart NEJ, har man ljugit om sin ålder vid asylsökandet så har man brutit mot gällande asylregler och befinner sig i Sverige illegalt. Habodemokraterna vill inte ha vuxna brottslingar i skolbänken bredvid våra minderåriga, det är så befängt att det inte ens borde komma på tal.

 

Vi tar tag i dessa frågor, vi viker oss inte och kommer aldrig acceptera det vanstyre som möjliggör  för dylika motioner att ens tas upp till utvärdering. Vi vill HABOS bästa det tycks vi vara ensamma om på Habos politiska karta.

 

webmaster@habodemokraterna.se

 

 


Morgan Malmborg om terrorn i Stockholm

 

 

Mina tankar går till de drabbade samt alla anhöriga som drabbats av detta Islamist dåd. Tyvärr kommer detta terrordåd ej vara det sista som drabbar vårt fina land. Om Vi Habodemokrater fick bestämma skulle inga Islamister få komma in i Sverige. Vi kommer fortsätta att kämpa som enda parti i Habo att inga islamister flyttar till Habo.

 

 


Med anledning av händelserna i Stockholm vill Habodemokraterna uttrycka vördnad och omtanke om dem som drabbats samt deras nära och kära. När terrorn slår till mot det öppna samhället finns det så lite den enskilda individen, mannen eller kvinnan på gatan kan göra. Vi har sett det i Tyskland, Frankrike, England och i Amerika nu ser vi det även i Stockholm, i vårt lands huvudstad har terrorister mördat flera oskyldiga människor. 

 

Samtidigt vill vi höja ett maningens finger till vår regering, nu blir effekterna av en misslyckad invandringspolitik tydligare än någonsin.

 

När skall ni ta ert ansvar?

 

När skall ni inse att det mångkulturella lyckliga projektet har havererat?

 

Partiledare Malmborg kommer att uttala sig om händelserna under morgondagen här på Habodemokraternas sida.

 

webmaster@habodemokraterna.se

 

 


Varför vill SD ge nyanlända förtur till bostäder i Habo?

 

Svaret på den frågan är enkel:

SD är inte ett parti som värnar om svenska intressen

 

Det hettade till i kommunhuset när Habodemokraterna visade sin tydliga inställning till att nyanlända skall få förtur till samtliga nya bostäder. SD visade återigen prov på sin liberalisering och gjorde gemensam sak med sitt nya systerparti Liberalerna och angrep Habodemokraternas anförande och invändningar. Förhoppningsvis genomskådar folket lögnerna till valet 2018 och lägger sin röst på Habodemokraterna istället, vi vill inte förhandla om billiga PK poäng som SD. Vi vill ha rättvisa och stoppa diskrimineringen av alla,

INKLUSIVE  SVENSKAR!


Nu tar vi nya tag 2017 den dåliga uppdateringen beror på julledighet och annat politiskt arbete då våra folkvalda sitter i nämnder och fullmäktige. Fortsätt följa oss här på webben i vårt arbete för Habo Kommun. Tveka inte heller att höra av er till oss via kontaktformuläret, ni kan kontakta oss om allt från medlemskap till insändare eller bara för att ge oss ris eller ros.

 

MVH

Webmaster@habodemokraterna.se


Budgetförslag 2017 

 

Förslag/intäkter/kostnader
Belopp (tkr)
Utgångsläge, majoritetens budget
+11 833
Besparing inom flyktingverksamheten (framförallt lägre bemanning)
+5 000
Sänkta kommunalråds- och presidieersättningar
+800
Integrationsprojekt inom föreningslivet slopas
+100
Reducering av bidrag till studieförbund
+300
Reducerad budget avseende arbetsmiljöprojekt inom socialnämnden
+700
Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen
-3 000
Inga avgiftshöjningar inom socialnämnden
-400
Ökad personaltäthet inom förskolan
-1 000
Utökad budget till barn med särskilda behov
-1 000
Ingen sänkning av bidraget till bredbandsanslutning (15 tkr till 10 tkr)
-1 000
Nytt resultat
+12 333

 

Förslag
Belopp (tkr)
Bostadsmoduler
+14 000
FNI-kärl
+10 700
Konstisbana (flyttas från 2019 till 2017)
-4 000
Projektering av cykelväg Habo – Mullsjö
-50
Projektering av cykelväg Habo – Brandstorp
-50
Projektering av utomhusbad bakom vårdcentralen
-50
Summa
20 550

Pressmeddelande:

 

Ett nytt parti kallat ”HABODEMOKRATERNA” har bildats för att motverka de odemokratiska krafter som uppstått i Habo. All makt utgår från folket, inte enskilda politiker genom agendasättande massmedia!

Partiledare och ordförande är Morgan Malmborg assisterad av Lennart Karlsson som sekreterare. Partiet med logotyp är registrerat hos Valmyndigheten för valet 2018.

Partiet är obundet Sverigevänligt och skall arbeta inom Habo kommun för alla kommunens innevånare.

Ett antal Habobor är redan medlemmar.

De som har önskemål om vilka frågor som bör prioriteras är mer än välkomna att kontakta Habodemokraterna.

 

Våra viktigaste frågor:

1.      Äldreomsorgen, Demensvården, Avlastningstjänster, byggande av Trygghetsboende samt återställande av serviceboenden för avsedda behövande.

 

2.      Förskolorna, öka personaltätheten samt inrätta nya i bl.a. Furusjö och Rödån m.fl. platser där innevånarantalet ökar. Detta är akut!

 

3.      Skolundervisningen; stöd till lärare och personal som skall kunna leda arbetet utan risk. Ökat stöd till elever med särskilda behov. Beräknade skolsituationen 2020 måste planeras nu då förskolornas och inflyttande familjers barn medför en snar ökning i grundskolorna.

 

4.      Byggande av de lägenheter som planerats i översikts-planer, istället för oönskade dyra ”modulhusen”, så att ungdomar och de äldre som säljer sina hus kan flytta. Bostadskö där alla behandlas lika och i turordning.

 

5.      Ökad gårdsförsäljning, mer närproducerat och stöd till ”Öppna

landskap-gårdar” för lokalt livsmedel.

 

6.      ”Hela Habo kommun skall leva”: översyn av infrastrukturen såsom bredband i och utanför tätorten där kostnadsstöd från kommunen ges, cykelbanor Mullsjö – Habo – Brandstorp för att minska olycksrisker och öka möjligheter för miljöpositiva aktiviteter samt påverka Länstrafiken att trafikera alla delar av kommunen inklusive resor till Hjo.  ”Förbifart Bränninge” påbörjas snarast. Påverka berörda myndigheter att åter öppna ett Poliskontor.

 

7.      Undersöka möjligheterna att göra ”Gröne Vägens skola” till en museebyggnad i sig själv som kan inrymma utställningar om ”Hagabodas” historia, forntida och nutida lokal kultur och information om våra fina möjligheter för företag och boende.

 

8.      Planera om möjligt att anlägga en konstisbana på Slätten och ett bad i närheten av Vårdcentralen.

 

Morgan Malmborg, ordförande, 070 493 79 54

Lennart Karlsson, sekreterare