Sverige går in i ett intressant politiskt läge, återigen har styrande politiker visat upp en oerhörd inkompetens på riksnivå. Vad man bör taga i beaktande inför nästa års val är att inte låta sig ledas över ån efter vatten. Så fort vi inom HD delger folket en obehaglig sanning så måste övriga partier genast gå ut och på olika sätt försvara sina egna tillkortakommande. Den fördel vi har är att vi hela tiden kan gå på offensiven eftersom vi inte har skapat de problem som återfinns i Sverige och även i Habo. Att inte erkänna att ett problem finns omöjliggör en lösning och då kan man klia sig i huvudet hur länge man vill och tillsätta utredningar m.m.

 

Vi kan inte påverka på riksnivå men på det kommunala planet vill vi vara med och se till att inte Habo förvandlas till en no-go-zon. Det låter som en avlägsen sanning men kan lätt bli en bister verklighet om man låter saker och ting fortskrida vidare på den väg som vissa folkvalda ledit oss in på.

 

Vi tänker inte ta den vägen, för oavsett vilka guldkrukor som lovas vid regnbågens slut eller vilka liberala utopidrömmar som återfinns längs vägkanten så vet vi att den går mot undergång och förödelse. Vi erbjuder en annan väg istället, kanske inte lika lätt att resa på till en början, kanske utan enkla PK poäng att inhämta och säkerligen i behov av en eller annan översyn. Dock så är den vägen mot ett mål som inte är förknippat med att förvandla vår kommun till en mångkulturell smältdeg. Vi vill inte ha de problem här som sprider sig över landets förorter som en rasande bilbrand (lämpligt ord att använda). Vår väg leder till en bättre framtid, oavsett om resan tycks vara svårare så är målet en belöning. Det är skillnaden mellan att välja enkla belöningar på en väg mot ett stup , och att kämpa sig fram mot en bättre framtid.

 

Därför hoppas vi att även NI väljare följer oss på den väg vi vill bereda för ER.

 

webmaster@habodemokraterna.se


Att få åldras med värdighet

 

Efter ett långt arbetsliv där man dragit sitt strå till stacken via skattsedeln, eller om man kanske drabbats av sjukdom eller olyckor på vägen förtjänar man att tas om hand av det land som man bidragit till att bygga upp. Vi som har Sverigevänliga åsikter anklagas ofta för att ställa "grupp mot grupp" en liberal och vänster utsliten klyscha. Vår vilja är att alla grupper skall få det som de har rätt till, det är inte att ställa grupp mot grupp det är att prioritera varje grupp.

 

Habodemokraternas vision är att våra gamla i Habo skall få en ålderdom präglad av glädje och harmoni, man skall inte placeras i skymundan eller ses på som en kostnad för att man blivit gammal. Tyvärr tycks flera andra partier se allt ur ett kostnadsperspektiv, man glömmer bort människorna som finns bakom siffrorna. Skall man ha ett fungerande samhälle så måste ju saker och ting få kosta det som krävs för att folket skall må bra. Man får helt enkelt prioritera de behoven som är viktiga för varje enskild grupp, vi anser att det finns mängder av åtgärder man kan göra för att höja standarden för våra äldre utan att för den sakens skull ruinera kommunen. 

 

Har man till exempel bott och arbetat i Habo hela sitt liv och känner att det är dags att sälja av huset, då skall det finnas en rättvis bostadskö så man kan få en lägenhet. Vi är det enda partiet som förespråkar detta, medans övriga ställer grupp mot grupp och prioriterar dem som kanske egentligen är minst berättigade.

 

Trygghetslarm skall inte vara en kostnad, trygghet är en självklarhet det kostar inget att ringa ambulansen och det skall heller inte kosta någonting att ha en livlina i hemmet vid olycka eller sjukdom.

Därför bör alla med behov av dessa larm få dem gratis!

 

Att få känna den personal man har närmast kring sig på ett seniorboende är oerhört viktigt, att dessutom de anställda kan ta sig tiden att sitta ner och prata en stund med våra äldre bör vara en självklarhet. Vi anser att ekonomiska medel bör avsättas för att tillgodose detta, för allas trevnad och välbefinnande både hos äldre och även för att personalen skall slippa stress och överbelastning.

 

De som byggde landet kan lära de som skall ta vid, därför anser vi att skolan tillsammans med äldreomsorgen kan ha ett samarbete i form av en "klassmorfar" eller "klassmormor" som kan finnas med i skolsalen. Dels för att återge anekdoter ur sitt eget liv och hur saker fungerade förr, men även som ett stöd till lärarinnan eller läraren.

 

Det finns mycket vi kan göra för att skapa en bra kommun, DU kan också hjälpa till!

Rösta på Habodemokraterna 2018 i kommunvalet, kontakta oss med tips, ide'er och  anslut dig till oss och bli insatt i kommunpolitiken.

 

webmaster@habodemokraterna.se

 

 


Kommunstyrelsen och liberalernas svek mot barnen.

 

På kommunstyrelsens senaste möte röstades en Liberal tokmotion igenom med 10-1      Som vanligt var Morgan den enda som tog ansvar för Habo. 

 

Motionen gör gällande att s.k ensamkommande flyktingbarn skall efter ålderstester få gå kvar i skolan oavsett vad testerna visar. Med andra ord har de övriga partierna inga som helst problem med att vuxna män med en helt annan kulturell syn på saker och ting skall få gå kvar i skolan med våra barn. 

 

Vi Habodemokrater ställer därför frågan till er Haboborna om även ni tycker att vår grundskola skall bedriva vuxenundervisning tillsammans med våra barns skolgång. Vårt svar är självklart NEJ, har man ljugit om sin ålder vid asylsökandet så har man brutit mot gällande asylregler och befinner sig i Sverige illegalt. Habodemokraterna vill inte ha vuxna brottslingar i skolbänken bredvid våra minderåriga, det är så befängt att det inte ens borde komma på tal.

 

Vi tar tag i dessa frågor, vi viker oss inte och kommer aldrig acceptera det vanstyre som möjliggör  för dylika motioner att ens tas upp till utvärdering. Vi vill HABOS bästa det tycks vi vara ensamma om på Habos politiska karta.

 

webmaster@habodemokraterna.se

 

 


Morgan Malmborg om terrorn i Stockholm

 

 

Mina tankar går till de drabbade samt alla anhöriga som drabbats av detta Islamist dåd. Tyvärr kommer detta terrordåd ej vara det sista som drabbar vårt fina land. Om Vi Habodemokrater fick bestämma skulle inga Islamister få komma in i Sverige. Vi kommer fortsätta att kämpa som enda parti i Habo att inga islamister flyttar till Habo.

 

 


Med anledning av händelserna i Stockholm vill Habodemokraterna uttrycka vördnad och omtanke om dem som drabbats samt deras nära och kära. När terrorn slår till mot det öppna samhället finns det så lite den enskilda individen, mannen eller kvinnan på gatan kan göra. Vi har sett det i Tyskland, Frankrike, England och i Amerika nu ser vi det även i Stockholm, i vårt lands huvudstad har terrorister mördat flera oskyldiga människor. 

 

Samtidigt vill vi höja ett maningens finger till vår regering, nu blir effekterna av en misslyckad invandringspolitik tydligare än någonsin.

 

När skall ni ta ert ansvar?

 

När skall ni inse att det mångkulturella lyckliga projektet har havererat?

 

Partiledare Malmborg kommer att uttala sig om händelserna under morgondagen här på Habodemokraternas sida.

 

webmaster@habodemokraterna.se

 

 


Varför vill SD ge nyanlända förtur till bostäder i Habo?

 

Svaret på den frågan är enkel:

SD är inte ett parti som värnar om svenska intressen

 

Det hettade till i kommunhuset när Habodemokraterna visade sin tydliga inställning till att nyanlända skall få förtur till samtliga nya bostäder. SD visade återigen prov på sin liberalisering och gjorde gemensam sak med sitt nya systerparti Liberalerna och angrep Habodemokraternas anförande och invändningar. Förhoppningsvis genomskådar folket lögnerna till valet 2018 och lägger sin röst på Habodemokraterna istället, vi vill inte förhandla om billiga PK poäng som SD. Vi vill ha rättvisa och stoppa diskrimineringen av alla,

INKLUSIVE  SVENSKAR!


Nu tar vi nya tag 2017 den dåliga uppdateringen beror på julledighet och annat politiskt arbete då våra folkvalda sitter i nämnder och fullmäktige. Fortsätt följa oss här på webben i vårt arbete för Habo Kommun. Tveka inte heller att höra av er till oss via kontaktformuläret, ni kan kontakta oss om allt från medlemskap till insändare eller bara för att ge oss ris eller ros.

 

MVH

Webmaster@habodemokraterna.se


Budgetförslag 2017 

 

Förslag/intäkter/kostnader
Belopp (tkr)
Utgångsläge, majoritetens budget
+11 833
Besparing inom flyktingverksamheten (framförallt lägre bemanning)
+5 000
Sänkta kommunalråds- och presidieersättningar
+800
Integrationsprojekt inom föreningslivet slopas
+100
Reducering av bidrag till studieförbund
+300
Reducerad budget avseende arbetsmiljöprojekt inom socialnämnden
+700
Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen
-3 000
Inga avgiftshöjningar inom socialnämnden
-400
Ökad personaltäthet inom förskolan
-1 000
Utökad budget till barn med särskilda behov
-1 000
Ingen sänkning av bidraget till bredbandsanslutning (15 tkr till 10 tkr)
-1 000
Nytt resultat
+12 333

 

Förslag
Belopp (tkr)
Bostadsmoduler
+14 000
FNI-kärl
+10 700
Konstisbana (flyttas från 2019 till 2017)
-4 000
Projektering av cykelväg Habo – Mullsjö
-50
Projektering av cykelväg Habo – Brandstorp
-50
Projektering av utomhusbad bakom vårdcentralen
-50
Summa
20 550

Pressmeddelande:

 

Ett nytt parti kallat ”HABODEMOKRATERNA” har bildats för att motverka de odemokratiska krafter som uppstått i Habo. All makt utgår från folket, inte enskilda politiker genom agendasättande massmedia!

Partiledare och ordförande är Morgan Malmborg assisterad av Lennart Karlsson som sekreterare. Partiet med logotyp är registrerat hos Valmyndigheten för valet 2018.

Partiet är obundet Sverigevänligt och skall arbeta inom Habo kommun för alla kommunens innevånare.

Ett antal Habobor är redan medlemmar.

De som har önskemål om vilka frågor som bör prioriteras är mer än välkomna att kontakta Habodemokraterna.

 

Våra viktigaste frågor:

1.      Äldreomsorgen, Demensvården, Avlastningstjänster, byggande av Trygghetsboende samt återställande av serviceboenden för avsedda behövande.

 

2.      Förskolorna, öka personaltätheten samt inrätta nya i bl.a. Furusjö och Rödån m.fl. platser där innevånarantalet ökar. Detta är akut!

 

3.      Skolundervisningen; stöd till lärare och personal som skall kunna leda arbetet utan risk. Ökat stöd till elever med särskilda behov. Beräknade skolsituationen 2020 måste planeras nu då förskolornas och inflyttande familjers barn medför en snar ökning i grundskolorna.

 

4.      Byggande av de lägenheter som planerats i översikts-planer, istället för oönskade dyra ”modulhusen”, så att ungdomar och de äldre som säljer sina hus kan flytta. Bostadskö där alla behandlas lika och i turordning.

 

5.      Ökad gårdsförsäljning, mer närproducerat och stöd till ”Öppna

landskap-gårdar” för lokalt livsmedel.

 

6.      ”Hela Habo kommun skall leva”: översyn av infrastrukturen såsom bredband i och utanför tätorten där kostnadsstöd från kommunen ges, cykelbanor Mullsjö – Habo – Brandstorp för att minska olycksrisker och öka möjligheter för miljöpositiva aktiviteter samt påverka Länstrafiken att trafikera alla delar av kommunen inklusive resor till Hjo.  ”Förbifart Bränninge” påbörjas snarast. Påverka berörda myndigheter att åter öppna ett Poliskontor.

 

7.      Undersöka möjligheterna att göra ”Gröne Vägens skola” till en museebyggnad i sig själv som kan inrymma utställningar om ”Hagabodas” historia, forntida och nutida lokal kultur och information om våra fina möjligheter för företag och boende.

 

8.      Planera om möjligt att anlägga en konstisbana på Slätten och ett bad i närheten av Vårdcentralen.

 

Morgan Malmborg, ordförande, 070 493 79 54

Lennart Karlsson, sekreterare