Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv