Varning till alla våra läsare och väljare: Habodemokraterna nyttjar absolut inte det vänstervridna "Facebook" på något sätt. Inte heller använder vi IRM, Researchgruppen eller Hall Media.

 

Tyvärr har en mindre värd politiker i Habo roat sig med att falskt registrera sig som vår FB-sida!

Trots viss "frihetlig" akademisk utbildning fattar inte "idioten" att vi spårade "hen" för länge sedan.

Polisutredning pågår och om domstolen dömer till 6 månader eller mer så är dennes plats i Habo Fullmäktige en saga all. Flera f.d. Folkpartister och andra har hört av sig angående detta tilltag.

 


Eftersom "vissa" kallar oss vämjeliga, en del anklagar oss för att vara "idioter" antar vi att dessa väljarnas representanter står upp för "individens värde" i en liten filmsnutt om dessa ämnen.

Kommer Aschberg och kompani att dyka upp i dörren för att utföra vad politikerna i filmen stod för?

Dags att ha ett baseball trä redo och hunden hungrig.....

 

SD:s film om Socialdemokraternas historia har fått stor uppmärksamhet. På torsdagskvällen gick dock inte klippet tillfälligt att se på order från "högre makt"! Om den censureras igen så sök efter SD film! 

https://www.youtube.com/watch?v=W56ZKUVECWs

 

 

Kom ihåg att Jönköpings Posten hyllade detta "förnuftets" program!

 

Webmaster: Alla rättigheter och påståenden är filmmakarens. HD avsäger sig allt ansvar.”Några slutsatser bör vi dra av detta totala haveri: Politiska beslut kan inte fattas på grundval av känslor och en vilja att framstå som goda. Politiska beslut måste fattas utifrån fakta och empiri. Politikerns uppgift är att vara krass, nykter och saklig – inte att vara god. En politiker måste vara vuxen nog att fatta obekväma beslut. Politikern måste ställa grupp mot grupp eftersom verkligheten tvingar oss att göra det. En politiker måste ha mod att vara ärlig. En sådan politiker kan medborgarna lita på. En politiker måste också sätta sig över aktivisters och opinionsbildares smutskastning och misstänkliggöranden. Politiken ska föras av de som är folkvalda, inte av Aftonbladets eller Jönköpings Postens ledarredaktion eller av aktivistiska nätverk.”

 

En politiker måste vara vuxen nog att fatta obekväma beslut.       Ann Heberlein

SVT visar uppmärksammat norskt reportage om hitrest tiggeri och organiserad kriminalitet

TIGGERI OCH KRIMINALITET Norges motsvarighet till SVT Uppdrag Granskning, NRK Brennpunkt, sände tidigare i år ett reportage kallat ’Lykkelandet’ där man under lång tid kartlagt det hitresta, i huvudsak romskrumänska, tiggeriet och dess kopplingar till olika typer av organiserad brottslighet.

Programmet väckte uppmärksamhet i Norge, där man precis som i Sverige fått förmedlad en tillrättalagd bild av det hitresta tiggeriet. I Sverige vägrade SVT att köpa in programmet, då det ansågs kunna underblåsa främlingsfientliga stämningar om allmänheten fick reda på sanningen om hur tiggeriet är hierarkiskt organiserat och hur det har kopplingar till annan organiserad brottslig verksamhet.

 

Tack vare enträget arbete från Janne Josefsson har nu till slut SVT-ledningen gett med sig och låtit Uppdrag Granskning köpa in programmet för sin egen budget och sända det på sin egen programtid. Programmet sändes i SVT 1 på onsdagskvällen. Den som missade det eller inte betalar TV-licens kan se programmet i efterhand på SVT Play, HÄR.


Vikten av att säga sanningen


Skadegörelsen i skolan

 

 Brevet som återfinns nedan är en kopia av ett utskick som hamnade i de flesta föräldrars brevlådor på grund av en omfattande skadegörelse, där man hänvisas att tala med sina barn om deras fritidssysselsättning. Habodemokraterna vill gärna förtydliga en del saker som inte framkommer i brevet, då vi är det parti som inte skäms för att delge medborgarna sanningen. Merparten av skadegörelsen är  utförd av oidentifierade ungdomar, läget är så allvarligt ett de flyttats till ett hus vid gröna vägens skola för undervisning då de ej kan vara kvar i skolan. Anställda vid skolan har berättat för oss att otryggheten i skolan var så stor att vaktmästare fick hjälpa till i skolbespisningen. Andra kommunanställda vittnar om söndersparkade kortläsare och element som slagits loss från väggarna. Dessa fakta kommer naturligtvis inte ut i förmaningsbrevet till föräldrarna, men här kan ni alltid finna sanningen.

 

Hej!

 

Med anledning av omfattande skadegörelse i Habo under senare tid så har representanter från skola, polis, socialtjänst och fritidsgård förstärkt sin samverkan. Bara under tiden mellan jul och nyår så uppgick kostnaden för förstörelse i Habo Kommun till ett värde av över 130 000 kr. Denna förstörelse har även fortsatt efter denna tid. Med denna skrivelse vill vi uppmärksamma er vårdnadshavare på denna utveckling. Vi önskar att ni föräldrar för en dialog med era barn om vad man hittar på under fritid och under skoltid. Detta ser vi som en del av ett gemensamt ansvar för att stävja en ogynnsam utveckling.

 

Med vänliga hälsningar!

 

 

Axel Fischer Rektor

Linus Sandberg Kurator

Anders Ströberg Barn o Ungdomssamordnare

Emelie Adolfsson Fältassistent

Johan Fröding Fritidsledare

Katarina Anttila Polis

Robert Blomqvist Polis

 

 

 

 


Vem bryr sig om våra barns trygghet?

 

Nedan återfinns en motion från Habos liberaler som tydligen inte ser några problem i att vuxna män skall vistas i och mingla med barn i skolålder. Vi har på flera andra orter i Sverige sett hur detta missbrukats då det förekommit olika typer av brott mot barn och unga. Vi Habodemokrater motsätter oss inte människors rätt att få en utbildning men om personerna är överåriga finns det fullgoda alternativa vuxenutbildningar. Om man dessutom varit oärlig i sin asylansökan bör den i första hand omprövas och därefter (om skyddsbehov finnes) skall man se på alternativa utbildningar. I frågan om boende så anser vi att vuxna män inte skall stjäla platser ifrån eventuellt anländande barn så de bör därför skickas till annat av migrationsverket aviserat boende. Habodemokraterna tar ansvar för Habo och Habos innevånare, det är det som tydligt skiljer oss från andra partier. Vi vill inte ha vuxna män bland våra små barn, vilket kan leda till bekymmer och problem. För en trygg Barndom, ett ordnat vuxenliv och en värdig ålderdom finns bara ett alternativ i vår kommun.

 

HABODEMOKRATERNA