Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv

 Sverige


 

Bli medlem!

Bli medlem i Habos ÄKTA oppositionsparti!

Kontakta oss via kontaktformuläret under kontaktfliken.

Ungdomar 0-20 år är Gratis

21-65 år 100kr.

Pensionärer Gratis

 

Ekonomiskt stöd:

Vi mottager gärna donationer på

Bankgiro: 5164-9341

Swish: 1234657557

Alla pengar går oavkortat till Habodemokraternas strävan för Habos framtid


Vill DU bli medlem?

 

Vill DU hjälpa oss med ideellt arbete?

 

Vill DU stödja oss ekonomiskt?

 

Vill DU komma och träffa våra politiker?

 

Tveka inte att kontakta oss i kontaktformuläret nedan, inled gärna meddelandet med t.ex.:

 

Medlem

Ideellt arbete

Ekonomiskt stöd

Komma på ett möte

 

(Detta för att underlätta handläggning för vår IT-ansvarige)


Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.