Enighet förflyttar berg

Folket får utstå prövningar, det har varit så i alla tider. Människans historia präglas av utmaningar, strapatser, vedermödor, sorg och motgångar. Men även av framgång, glädje, utveckling och evolution.  
Det vi står inför idag är dock något av en av de tuffaste utmaningarna någonsin för svenskarna. Vi har genom historien byggt ett av världens mest framgångsrika länder. Genom krig, svält, sjukdomar och hårda väderförhållanden har ändå svensken stadigt befäst sin plats i fjällhöga nord. 

 

Vi gjorde det tillsammans som ett folk och vi gjorde det trots att vi är ett förhållandevis litet land till innevånarantalet. Men nu händer det saker som gör att vi står inför en uppgift som på många sätt är den svåraste någonsin. Det beror på att svensken är på många sätt idag inte är redo vare sig som folk eller individ. Mycket beroende på den splittringspolitik som förts då folkvalda förringat svenskens kultur, historia och identitet. Lägg därtill att man aktivt slagit in kilar mellan fattig/rik, man/kvinna, vaccinerad/ovaccinerad. Dessa faktorer är oerhört bidragande till att utmaningen är kanske den största och mest avgörande någonsin för oss som ett folk.

 

 

För att kunna ta oss igenom även den här prövningen krävs det att vi hittar tillbaka. Ty det är endast som ett folk vi kan föra Sverige framåt, splittringens tid måste vara ett avslutat kapitel i svenskens historia! Då vi manas till inbördes strider inom ramen för vårt folk likt ovan nämnda exempel så försvagas oavkortat kollektivet. Ett splittrat folk kan inte sträva framåt, det blir dessutom mycket lättare för makten att kontrollera. 

 

 

Eftersom de som har makten bevisligen inte har Sverige och Svenskarna som prioritet så är det för dem fördelaktigt att hålla oss splittrade. Vårt folks väl står sig slätt gentemot ambitionen att göra den egna börsen tung. Lägg där till den okontrollerade "godhetstörsten" som artar sig som sådan att alla folk utom det svenska skall lyftas fram, hyllas och ges privilegier i vårt land så blir det uppenbart att vi inte är prioriterade av dem med makt.

 

Det är dags att se sanningen i vitögat, det är dags att förstå samt agera. Som individer utan folktillhörighet är vi bara brickor på en spelplan. Men som ett enat folk är det vi som istället författar spelets regler!
Johan Airaksinen

Nyårskrönika

Då går vi in i nådens år 2022, i en tid som är minst sagt bisarr och med ett val som stundar. Jag tänkte lite kort bara reflektera över året som varit samt presentera lite övergripande information om det kommande.
Som jag ovan nämnde så lever vi i en bisarr tid, där det pågår mycket stora inskränkningar i människors fri och rättigheter. 2021 har präglats av pandemin men även av en taktfast ökande bränslekostnad. Lägg där till ett skenande elpris och över 40 dödsskjutningar så är ordet bisarrt knappast en underdrift. Sverige och därmed även vår kommun står inför stora utmaningar, men det är med en övertygelse om att vi kan gå vinnande ur denna tid jag blickar mot framtiden.
Det gångna året har även visat hur de folkvalda i vår kommun öst pengar ur skattekassan över sig själva. Trots att brister finns inom områden där skattemedel borde läggas i första hand. De övriga partierna har genom sitt agerande visat att de inte är att lita på, Habo behöver en förändring i valet 2022. 
- Så på vilket sätt är en röst på Habodemokraterna ett bättre alternativ än något av de övriga?
Svaret till ovanstående fråga är oerhört viktig för vårt parti och därför ska jag ge er ett så uttömmande svar som möjligt.
En röst på Habodemokraterna är en röst på vanliga människor, vi är inga karriärpolitiker de flesta av oss kommer från arbetarhem.
Som Habodemokrat har man inga vinstintressen ekonomiskt, vi vill istället sänka politikerarvoden och minska ner på dränerande överflödiga tjänster inom kommunen.
Vår vision är som sådan att skattemedel skall återinvesteras i kommunen, inte hamna i fickorna på politikerklassen.
En Habodemokrat är en av folket vald person som därmed tjänar folket som är hans eller hennes arbetsgivare.
Vi är ett lokalt parti och därmed är en röst på Habodemokraterna en röst på Habo kommun.
Dessa argument anser jag vara de som är allra viktigast och  därmed även ett svar på den ovan ställda frågan.
Så med siktet inställt på 2022 hoppas jag innerligt att NI folket tar er tiden att komma och lyssna på oss då vi kommer att arrangera flertalet torgmöten under året. Vår hemsida kommer även att förändras en del där vi kommer att kunna erbjuda en hel del nyheter. Ett medlemskap kommer att ge mer än tidigare med t.ex. ett mailutskick varje månad med senaste nytt från fullmäktige. Medlemskapet kommer också att innebära en inbjudan till arrangemang såsom midsommarfirande, nationaldagsfirande med mera. Varje månad kommer vi också att lotta ut ett litet pris till en av våra medlemmar ( utlottningen börjar när vi nått 50 medlemmar).
 Medlemskapet är självklart anonymt om man så önskar, och då presenteras vinnaren på hemsidan med enbart sitt medlemsnummer.
Vi kommer även under året att lansera en satsning på Habodemokrat-webTV där vi kommer bjuda in gäster för intervjuer samt lite annat smått och gott.
Vi hoppas att vi genom dessa satsningar kommer att visa arbetsgivaren d.v.s. er folket att Habodemokraterna är den bästa anställda för er. 
Vi vill även öka det politiska kunnandet hos våra ungdomar i Habo och kommer därför även presentera en del aktiviteter för tonåringar. Får det ett bra genomslag så är planen att även kunna starta upp ett ungdomsförbund och därmed lägga grunden för morgondagens kommunpolitiker.
Så som ni förstår så kommer det nya året erbjuda en hel del roliga nyheter. Habodemokraterna hoppas att ni deltar, debatterar ger oss ris eller ros längs vägen så att vi på bästa sätt kan representera folket efter årets val.
Gott nytt valår 2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Johan Airaksinen
J

 Varför är just invandringsfrågan så viktig?

 

Många ställer sig frågan när det handlar om partier som felaktigt kallas enfrågepartier, som t.ex när Miljöpartiet grundades så var även de ett s.k enfrågeparti. Men i politiken som inom andra områden handlar det om att se en helhet, miljö är absolut ingen enskild fråga den behandlar hela samhället, ja hela vår värld. Många andra saker påverkas av miljöfrågan än t.ex kärnkraft och biogas m.m miljöförstöring påverkar vår hälsa negativt och vips så är miljö en hälsofråga. Nu har ju tyvärr Miljöpartiet blivit en del av det vänsterliberala kaos som försatt vårt land i en kris, men jag använder ändå dem som ett exempel i inledningen av min text för att de kallades för enfrågeparti.

 

Folk som inte sympatiserar med oss Habodemokrater eller som inte kan vidga sina vyer kommer med största säkerhet att kalla även oss ett enfrågeparti. Det är jobbigt när man inte ser skogen eftersom träden är i vägen.

 

Invandringsfrågan är viktig för oss eftersom den berör hela vårt samhälle, det är ingen ensidig fråga för den påverkar så mycket mer än bara antalet människor som skall leva och bo i vårt land. Jag skulle vilja börja med att stjäla hela konceptet välfärd ifrån sossarna som de av någon outgrundlig anledning blivit synonymt med. Deras invandringspolitik är den största orsaken till att välfärden i Sverige i stort sett har utplånats om man jämför med 70 och 80 talet.

 

Så vad ingår då i vår välfärd?

 

*Sjukvården

 

I takt med invandringens krävande av stora ekonomiska resurser så har man fått spara in på många olika sätt inom vården. Långa köer på akuten, stängda vårdcentraler, läkare med sämre utbildningar och långa köer till operationer är bara några saker som följt i dess kölvatten.

Därför är invandringspolitik även sjukvårdspolitik.

 

*Skolan

 

I takt med en ökande befolkning blir det svårt att föra en fungerande undervisning, kulturkrockar, religiösa och etniska konflikter har blivit en vardag i skolans värld. En liten skara lärare skall försöka att undervisa allt större elevgrupper, där många av de nya eleverna dessutom kanske inte vill lyssna om läraren är en kvinna. Resultaten sjunker och skolorna blir en otrygg arbetsplats för både lärare och elever. Därför är invandringspolitik även skolpolitik.

 

*Kriminalitet

 

Som en del polismän på senare tid sagt och som bekräftats av kriminologer så är vissa invandrargrupper överrepresenterade i olika brottskategorier som t.ex sexual och våldsbrott. Människor kommer till vårt land och bryr sig inte det minsta om de regler som råder här, folkvandringen medför alltså en hel del problem i bagaget. Kaoset i våra miljonprogramsförorter talar sitt tydliga språk, det kan ingen blunda för. Därför är invandringspolitik även kriminalpolitik.

 

*Försvaret

 

Att Sverige monterat ned sin möjlighet att bevara sin suveränitet som egen nation kan knappast heller undgått någon. Förband efter förband flottilj efter flottilj har avvecklats i en rasande takt eftersom pengarna tagit vägen någon annanstans. Vi står därför försvarslösa i en värld fylld av krig, konflikter och oroligheter.

Därför är invandringspolitik även försvarspolitik.

 

*Äldreomsorgen

 

Att bli gammal med värdighet är något som inte prioriteras i vårt land längre, de som byggt landet avtackas med fattigdom, dålig omsorg och vårdköer. De ekonomiska medlen räcker inte till eftersom pengarna behövs till andra saker. Kaffe till maten efter 40 år i röken på en fabrik är plötsligt något vi inte kan erbjuda. Lite efterrätt efter maten efter 40 år på kontoret är tydligen inte heller en prioriteringsfråga. Därför är invandringspolitik även äldreomsorgspolitik.

 

Exemplen kan göras många men faktum kvarstår, invandringen är ingen enskild fråga!

 

Den påverkar vårt samhälle på precis alla plan, en tillströmning av människor som i många fall tyvärr endast kommer att bli en kostnad för vårt land. Det är inte heller enbart en ekonomisk oförsvarbar politik, det är också påtvingande av främmande religioner och kulturer som i många avseenden tyvärr inte heller passar in i vårt samhälle. Så innan man vräker ur sig ett påstående om enfrågepartier eller att man kanske inte bör driva “vissa” frågor så hårt så ta in helheten. 

 

Johan Airaksinen

 Sverige Varför behövs Habodemokraterna? Sverige 

 

Politik är ett ord som är laddat med tusentals ja kanske rentav miljontals olika tolkningar, ismer, värderingar och mycket mer. Politiken påverkar allas vardag på ett eller annat sätt, och det är även genom politiken man i en demokrati gör sin röst hörd på bästa sätt. Den finns alltid runtomkring oss, och har ett finger med i det mesta som försigår i vardagens och ävens helgens vedermödor och bestyr. Beslut som fattats, ändrats, röstats ner, eller röstats fram påverkar oss hela tiden. Många av de etablerade politikerna anser

"att en massa nya småpartier bara ställer till problem"

 

En rent demokratifientlig inställning som till största del handlar om att de inte vill tappa sin makt och sitt inflytande. Ty alla partier oavsett storlek har alla börjat någonstans, och sedermera blommat ut eller vissnat på vägen. Men grundpelaren i det demokratiska fundamentet är ändå att alla skall ges en möjlighet att få gehör för sin åsikt, ideologi, eller specifika fråga. Utan återväxt och nya partier och konstellationer dör demokratins blomma, och man hänvisas till två alternativ i blockpolitik och begränsningar. Det leder ofta till att valdeltagandet sjunker och att människor tappar intresset för möjligheten att påverka sitt samhälle i den riktning de tycker är bäst. För oftast så har de två blocken många gemensamma nämnare som till slut flyter samman och ger samma politik oavsett vilket av dem man röstar på. Småpartier som ploppar upp och rör om lite i grytan som det så fint heter är oerhört viktiga för att hålla demokratin vid liv. Om de även ges möjlighet att växa så blir de delaktiga i att bredda valmöjligheterna för folket och därigenom läggs grunden för en levande demokrati.

 

Därför behövs Habodemokraterna, vi behövs för att hålla demokratin levande. Vi behövs även för att ge de människor som tycker vi har en sund politik ett alternativ att rösta på. Vi behövs för att alla kommuner borde ha lokala alternativ för att på bästa sätt kunna föra sin kommun framåt. Vi behövs för att motverka blockpolitiken, och vi behövs för att ge återväxt samt bredda den politiska kartan.

 

 

Allt levande behöver syre och näring, det behöver evolvera och skapa. Det behöver lära av sina misstag och även att våga följa tanke eller instinkt. Det behövs för den så omtalade mångfalden för att alla organismer i den levande demokratin skall ges möjlighet att välja det som passar dem bäst. Det är därför Habodemokraterna finns, och vår ambition är att finnas med i en större skala än övriga partier tycks tro att vi kommer att göra. Vår ambition är att bli en av de stora, en av dem som kommer att finnas där för väljare som vill ha förändring.

 

 Johan Airaksinen

Sluta använda ordet människosyn som ett politiskt slagträ!

 

VARJE gång VARJE gång man har en åsikt som är obekväm om invandring, integration eller dylikt så kommer flosklerna. VänsterLiberalerna i Habo ligger med största säkerhet vakna om nätterna och rabblar sina floskler i sömnen. Sossarna är ju som alltid det "godas" försvarare och har minsann den rätta människosynen. Det kan man ju se genom historien med steriliseringar och finansiering av kommunistiska diktaturer och terrorgrupper som t.ex. ANC och Röda Kmererna som låg en av deras ledare varmt om hjärtat. Kan föreställa mig hur deras mantra låter, säkerligen i klass med liberalerna fast aningen RÖDARE.

 

Att man ställer sig tvivlande till att en mångkultur skulle fungera har inte med människosyn att göra, det är helt enkelt ett resultat av logiskt tänkande. Det är förvisso inget som liberalerna förstår sig på, då deras människosyn helt avsaknar logik, och enbart innehåller en god syn på alla utom just Svenskar.

 

Sossarna har sedan mitten på 70-talet aktivt arbetat för att bryta ner det folkhem som de en gång skapade, Habos socialdemokrater skiljer sig inte från mängden. De är som sina gelikar i riksdag och regering både arbetar och folkfientliga då deras politik uppenbarligen går ut på att i snabbast möjliga takt byta ut folket i Habo.

 

Vi Habodemokrater har ingen "dålig människosyn" men vi vill att kommunens resurser skall fördelas med ansvar och logik!

Inte med pk-poäng törst och godhetsvansinne!

 

Hur kan man som folkvald hysa ett sådant förakt mot dem som givit en makten, det är skamligt, det är skrämmande och det är en DÅLIG MÄNNISKOSYN!

 

Där ser ni skillnaden på att haspla ur sig floskler, och att använda orden i rätt läge med rätt anledning.

 

Johan Airaksinen

Vision Habo

 

Politik handlar om prioriteringar, politik handlar om att när det krävs så måste man oavsett vad man vill eller ej ofrånkomligen ställa grupp mot grupp. Alla partier gör det, även om merparten av dem använder uttrycket som politiskt slagträ gentemot oliktänkande.

 

Habo befinner sig i en minst sagt ansträngd situation, där skuldberget växer, hyreslägenheterna är otillräckliga och man outsourcar kommunens tillgångar och verksamheter till privata eller större kommunala aktörer.

 

Nedanstående text beskriver vikten av kommunernas självbestämmanderätt för att få demokratin att fungera.

 

Den kommunala självstyrelsen har en central ställning i Sverige och utgör en viktig del av vårt demokratiska system. Kommuner och landsting utgör sedan lång tid tillbaka grundläggande inslag i den svenska folkstyrelsen. Ideologin bakom våra dagars kommunala självstyrelse växte fram under första delen av 1800-talet och befästes genom 1862 års kommunalförordningar.

I 1974 års regeringsform sägs att det i riket finns primärkommuner och landstingskommuner, att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar (1 kap. 7 §) och att det för den offentliga förvaltningen finns både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter (1 kap. 8 §). På grund av den betydelse som de kommunala förvaltningsmyndigheterna har, har i regeringsformens kapitel om rättskipning och förvaltning också direkt angetts att förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun (11 kap. 6 §).

Vid tillkomsten av 1974 års regeringsform underströks att den kommunala självstyrelsen utgör en av grundstenarna för den svenska demokratin (bet. 1973:KU26 s. 39). Uttrycket för detta är regeringsformens portalparagraf där det sägs att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse (1 kap. 1 §).”

 

Det är ett steg mot diktatur att göra inskränkningar i kommunernas självbestämmande vilket märks tydligt då regeringen ger order och direktiv till kommunerna. Asylmottagning av regeringen påtvingad är egentligen inget som kommunerna behöver acceptera, det framgår klart och tydligt av vår lagstiftning att vi kan, får och har all rätt att göra som vi själva beslutar. Det spelar egentligen ingen roll vad det handlar om som man skall påtvinga kommunerna, de folkvalda i kommunen har laglig rätt att neka´. I Habos fall och säkerligen i flera andra kommuner beror inte asylmottagning och andra av regeringen påtvingade påfund på att vi är tvungna att göra som regeringen säger. Vad det handlar om är att ryggradslösa politiker inte vågar eller vill ta strid för den kommun de valts att representera. Sen kan man komma dragandes med floskler som ”vi är tvungna” eller ”regeringen tvingar oss, vi kan inget göra” o.s.v.

 

Vi Habodemokrater kommer aldrig att böja oss eller vika ner oss för regeringens skrämselpropaganda. Demokratins överlevnad står på spel, då det kommunala självstyret är en av de viktigaste hörnstenarna som vårt svenska system bygger på. Politik handlar om att fördela resurser, taga ansvar och att representera det folk som givit sin röst. Tyvärr tycks dessa orsaker inte driva dem som så villigt sålt ut sin kommun, som böjt sig för regeringens och partiets piskor, som utan minsta känsla av skam fördelar resurser till förmån för ”nya” svenskar på bekostnad av ”gamla” svenskar. Att låta gästen bestämma över hushållets regi, är inte ett rekorderligt sätt att förvalta de röster som givits till en av folket.

 

 

 

Habodemokraterna är ert alternativ som verkligen vill ha förändring, som vill säga ifrån, som anser att det är dags att fördela resurserna rätt. Ni som känner att det är dags att ta tag i saker och ting, dags att göra om och göra rätt. Det är för ER som VI finns, det är för framtidens Habo , för dagens Habo, för de gamla som byggt upp det arv vi tilldelas. För dem som skola taga över efter oss!

Habodemokraterna

 

 

Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv

 

Webmaster@habodemokraterna.se