Den hatiske sparkade polisen:

Dina skattepengar betalar för detta!

 

Tomas Åberg, Näthatsgranskaren har även stämt minst fem personer som har delat ett om Åberg kritiskt reportage av journalisten Joakim Lamotte. 

Lamotte skriver att detta agerande är helt bisarrt: Uppbackad av miljonbidrag från staten försöker Tomas Åberg skrämma folk till tystnad … Yttrandefriheten är under attack just nu, men jag lovar att jag kommer göra allt i min makt för att de personer som blir stämda för att ha delat mina inlägg skall få upprättelse. Dessutom ska jag vara som en nagel i ögat på Tomas Åberg. Varje steg han tar skall granskas och jag kommer inte att backa en millimeter för hans metoder.

 

Tony

Det är inte nog att gamla människor med rullatorer slås ned och rånas utan åtgärd, utan även drabbas av åsiktsprofeter som denne fjant.

Det finns många ömkliga individer i dagens Sverige, men ingenting är så ynkligt som denne jävla ynkrygg som plågar djur till döds. Hoppas att Swebb TV visar dessa bilder på detta plågade djur, sådant som kommunistkanalen SVT skulle skött om, man kan visa på plågade djur i Polen, sen berömmer dom en figur som svälter djuren till döds?

Gilla

 
46
 
1
 
Betygsätt

 

 


 

 

Ett inslag som tillägnas de Vänster / Liberaler som försvarar slaveri, kvinnoförtryck, underkastelse och förråder europeisk civilisation.

 

Dedikerat till Hall Media och deras agendasättande redaktörer som kallar "FN:s Skydd av kyrkor" krigsbrott!

 

Bill Warner, PhD: Why We Are Afraid: 1400 Years of Fear - Swedish Sub-titles

Publicerades den 3 juli 2013
Bill Warner Why We Are Afraid: 1400 Years of Fear - Swedish Sub-titles Download Video Here: http://politicalislam.com/wp-content/...

Med svensk text:

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPbdMO2utVE  

 

(Juridiskt står föredragshållaren för innehållet)


Vad var det vi sa? Mvh: Habodemokraterna

 

När Morgan Malmborg varnade för att det fanns risk för sexualbrott i samband med att Habo skulle få nya invånare så krävde övriga politiker hans avgång. Artikeln nedan som publicerats i Fria Tider ger honom rätt i att vissa grupper är överrepresenterade när det gäller den här typen av brottslighet. Att det sedan ännu inte hänt något som fått medial eller allmän kännedom i Habo ännu kan ha flera orsaker. Till oss Habodemokrater har dock några som drabbats vänt sig, men av hänsyn till offren så kan vi inte gå in på några detaljer. 

 

Så nu kanske de som krävde Morgans avgång i Hallpressens vänstertabloid själva skulle fundera på att lämna sina politiska uppdrag... 


Sexbrotts utredning

 

 

 

Det är Joakim P Jonasson som publicerat en så kallad medborgarstudie över sexualbrotten i Sverige mellan åren 2012-2017.

 

"I januari 2017 meddelade dåvarande migrationsminister Morgan Johansson (S) att regeringen inte tänkte ge Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att ta fram färsk statistik över brottslingars härkomst. Detta trots att det gått över ett decennium sedan den senaste rapporten och Sveriges demografi ändrats kraftigt sedan dess. Regeringens ovilja att ta fram officiell statistik sådde inspiration till undersökningen jag nu genomfört", skriver författaren i sitt förord.

Sammanlagt handlar det om över fyra tusen domar som är detaljrikt redovisade på 80 sidor. Undersökningen genomfördes under maj-september i år och gäller nästan samtliga fällande domar för sexualbrott mellan 2012-2017. Dock saknas data för Haparanda och Norrtälje tingsrätt eftersom de enligt författaren vägrade samarbeta. När mer aktuell information funnits tillgänglig från hovrättsdomar har de avgöranden getts företräde.

Domstolarna gallrar brottmålsdomar efter fem år, vilket betyder att de inte går att ta del av digitalt, påpekar författaren. Därför innehåller undersökningen i stort sett enbart domar från andra halvan av 2012. Samtidigt saknas domar från sista kvartalet 2017 eftersom undersökningen gjordes innan dess.

Studien visar bland annat att personer med utomeuropeisk härkomst begår 84 procent av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.

Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökare eller män som getts uppehållstillstånd.

Landsgrupper som enligt studien har högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.

95,6 procent av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst. Svenska män med två inrikes födda föräldrar har bara begått 4,4 procent av överfallsvåldtäkter de senaste fem åren

"Det är ofattbara 541 gånger större risk att en algerisk man begår överfallsvåldtäkt än att en svensk man [gör det]", hävdar rapporten.

Enligt studien begås 90 procent av gruppvåldtäkter av män med utomeuropeisk härkomst och var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan. Svenska män med två inrikes födda föräldrar har endast begått 6,7 procent av gruppvåldtäkter de senaste fem åren.

Afghaner dömda för sexualbrott ska enligt studien ha ökat kraftigt sedan 2015. 2017 är nästan var tionde dömd sexualbrottsling afghansk.

"Trots en explosionsartad mottagning av syriska män begår de drygt en tredjedel så många sexualbrott som afghaner", står det i undersökningen.

Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:e.

Studien visar även att utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.

En majoritet av de som döms för koppleri, 57 procent, är rumäner. Likaså är majoriteten av offren för koppleri utländska kvinnor från samma land som kopplaren.

Undersökningen visar också att homovåldtäkters andel av det totala antalet våldtäkter stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin. 85 procent av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.

Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.

Andelen svenska män med två inrikes födda föräldrar dömda för sexualbrott har, i proportion till andra grupper, minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren. Svenska män är endast överrepresenterade i tre rubriceringar: köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering. Varför är just invandringsfrågan så viktig?

 

Många ställer sig frågan när det handlar om partier som felaktigt kallas enfrågepartier, som t.ex när Miljöpartiet grundades så var även de ett s.k enfrågeparti. Men i politiken som inom andra områden handlar det om att se en helhet, miljö är absolut ingen enskild fråga den behandlar hela samhället, ja hela vår värld. Många andra saker påverkas av miljöfrågan än t.ex kärnkraft och biogas m.m miljöförstöring påverkar vår hälsa negativt och vips så är miljö en hälsofråga. Nu har ju tyvärr Miljöpartiet blivit en del av det vänsterliberala kaos som försatt vårt land i en kris, men jag använder ändå dem som ett exempel i inledningen av min text för att de kallades för enfrågeparti.

 

Folk som inte sympatiserar med oss Habodemokrater eller som inte kan vidga sina vyer kommer med största säkerhet att kalla även oss ett enfrågeparti. Det är jobbigt när man inte ser skogen eftersom träden är i vägen.

 

Invandringsfrågan är viktig för oss eftersom den berör hela vårt samhälle, det är ingen ensidig fråga för den påverkar så mycket mer än bara antalet människor som skall leva och bo i vårt land. Jag skulle vilja börja med att stjäla hela konceptet välfärd ifrån sossarna som de av någon outgrundlig anledning blivit synonymt med. Deras invandringspolitik är den största orsaken till att välfärden i Sverige i stort sett har utplånats om man jämför med 70 och 80 talet.

 

Så vad ingår då i vår välfärd?

 

*Sjukvården

 

I takt med invandringens krävande av stora ekonomiska resurser så har man fått spara in på många olika sätt inom vården. Långa köer på akuten, stängda vårdcentraler, läkare med sämre utbildningar och långa köer till operationer är bara några saker som följt i dess kölvatten.

Därför är invandringspolitik även sjukvårdspolitik.

 

*Skolan

 

I takt med en ökande befolkning blir det svårt att föra en fungerande undervisning, kulturkrockar, religiösa och etniska konflikter har blivit en vardag i skolans värld. En liten skara lärare skall försöka att undervisa allt större elevgrupper, där många av de nya eleverna dessutom kanske inte vill lyssna om läraren är en kvinna. Resultaten sjunker och skolorna blir en otrygg arbetsplats för både lärare och elever. Därför är invandringspolitik även skolpolitik.

 

*Kriminalitet

 

Som en del polismän på senare tid sagt och som bekräftats av kriminologer så är vissa invandrargrupper överrepresenterade i olika brottskategorier som t.ex sexual och våldsbrott. Människor kommer till vårt land och bryr sig inte det minsta om de regler som råder här, folkvandringen medför alltså en hel del problem i bagaget. Kaoset i våra miljonprogramsförorter talar sitt tydliga språk, det kan ingen blunda för. Därför är invandringspolitik även kriminalpolitik.

 

*Försvaret

 

Att Sverige monterat ned sin möjlighet att bevara sin suveränitet som egen nation kan knappast heller undgått någon. Förband efter förband flottilj efter flottilj har avvecklats i en rasande takt eftersom pengarna tagit vägen någon annanstans. Vi står därför försvarslösa i en värld fylld av krig, konflikter och oroligheter.

Därför är invandringspolitik även försvarspolitik.

 

*Äldreomsorgen

 

Att bli gammal med värdighet är något som inte prioriteras i vårt land längre, de som byggt landet avtackas med fattigdom, dålig omsorg och vårdköer. De ekonomiska medlen räcker inte till eftersom pengarna behövs till andra saker. Kaffe till maten efter 40 år i röken på en fabrik är plötsligt något vi inte kan erbjuda. Lite efterrätt efter maten efter 40 år på kontoret är tydligen inte heller en prioriteringsfråga. Därför är invandringspolitik även äldreomsorgspolitik.

 

Exemplen kan göras många men faktum kvarstår, invandringen är ingen enskild fråga!

 

Den påverkar vårt samhälle på precis alla plan, en tillströmning av människor som i många fall tyvärr endast kommer att bli en kostnad för vårt land. Det är inte heller enbart en ekonomisk oförsvarbar politik, det är också påtvingande av främmande religioner och kulturer som i många avseenden tyvärr inte heller passar in i vårt samhälle. Så innan man vräker ur sig ett påstående om enfrågepartier eller att man kanske inte bör driva “vissa” frågor så hårt så ta in helheten. 

 

Webmaster@habodemokraterna.se


Det skall även tilläggas att de som är födda i Sverige i nedanstående tabell även innefattar generationsinvandrare. År 2012 beviljades 111.000 uppehållstillstånd i Sverige, välfärdsstatens totala kollaps är sedan länge ett faktum.

Så på vems bekostnad lever asylsökare på bidrag i nästan dubbel omfattning gentemot en majoritet av innevånare med svensk bakgrund. Svaret är enkelt, givetvis på skattebetalarens knog och mödor.

Det här är inget problem som är unikt för storstäder, vi ser även en liknande utveckling i vår kommun. Övriga politiker i kommunen kommer att säga att det är lönsamt för oss eftersom staten ger oss bidrag för dem vi inhyser. Men vad hjälper det då de medel som staten skjuter till också är skattemedel. Habo är inget eget litet land, vi är en del av Svea Rike och betalar till samma skattkistor som övriga Sverige. Att kalla det för en lönsam affär med asylinvandring är ungefär lika logiskt som att skjuta sig i foten och sedan undra varför det gör ont.

Habo behöver ingen asylinvandring, vi behöver inte fler utgifter, vi behöver stabilitet och trygghet.

Ett trivialt exempel är alltid en bra jämförelse:

Din grannes gräsmatta är 50 cm hög likaså har din egen grönyta skjutit i höjden, men innan du ens överväger att klippa grannens gräs tar du givetvis hand om din egen. Det är inget konstigt med det, det är i de flestas fall en ren självklarhet. Men enligt andra politiker skall man tydligen klippa hela kvarterets gräsmattor och helst även de lokala fotbollsplanerna innan man ens ska överväga att se om sitt eget hus och hem. Det finns ett gammalt svenskt ord som beskriver ett dylikt beteende "Dekadens"

Webmaster@habodemokraterna.se

Källa SCB & Invandring och mörkläggning Arnstberg & Sandelin
Källa SCB & Invandring och mörkläggning Arnstberg & Sandelin

Vad folket ej får veta...

 

Mellan 1980 och 2012 har Sverige totalt sett beviljat drygt 1,6 miljoner uppehållstillstånd. Över 400.000 gäller asylsökande som har fått stanna. Av dessa är, som tidigare redovisats, tio procent flyktingar enligt såväl vår utlänningslag som FN:s konvention. Det är därför missvisande när medierna sedan årtionden envisas med att tala om flyktingar som ett täckande begrepp för i princip alla som kommer hit och söker asyl. Kravet är grovt sett att personen ska vara hotad till livet av staten i det land han eller hon flyr ifrån. Med flykting avses enligt utlänningslagen en utlänning som befinner sig utanför sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Det krävs att han eller hon inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill använda sig av hemlandets beskydd. Flyktingdefinitionen anpassades genom 1980 års utlänningslag till definitionen i FN:s flyktingkonvention från 1951.112 I nuvarande utlänningslag får de som klassas som skyddsbehövande formellt sett asyl, men de definieras inte som flyktingar. Sverige tar dessutom emot kvotflyktingar, som i samarbete med UNHCR hämtas hit från olika flyktingläger i världen, något som många andra länder inte gör. Tillsammans utgör konventions- och kvotflyktingar trots detta bara två av tio inom gruppen asylsökande som har fått stanna permanent i Sverige. I en rad nationella särtillägg har Sverige gett möjligheter för asylsökande som anses behöva skydd. Skyddsbehövande kan exempelvis åberopa att de flyr hemlandet för sina liv på grund av att där pågår en inre eller yttre väpnad konflikt, att de riskerar tortyr, dödsstraff eller att deras land drabbats av en naturkatastrof som gör det omöjligt att leva där. De som klassats som skyddsbehövande är ungefär lika många som konventions- och kvotflyktingarna tillsammans, men definieras inte enligt lagar och konventioner som flyktingar. Även om det finns ett visst bortfall i Migrationsverkets statistik från åttiotalets början, framgår det att cirka hälften av alla asylsökande som fått stanna under 30 år, i stället har beviljats uppehållstillstånd av humanitära skäl (numera "synnerligen ömmande omständigheter"), vilket inte har med vare sig flykting- eller asylskäl att göra.113 Den i särklass största gruppen asylsökande som har fått stanna i Sverige under drygt 30 år kan, enligt internationella konventioner och svensk lag, inte klassas som vare sig flyktingar eller skyddsbehövande. Går man igenom statistiken framstår Sveriges asylmottagande därför till stor del som en förklädd ekonomisk migration. Konsekvensen av en sådan ”generös flyktingpolitik” är bland annat att asylrätten urholkats för de mest behövande, de som verkligen har asylskäl. Dessa ska bedömas tillsammans med människor som, förståeligt men inte försvarbart, har kastat eller förfalskat sina identitetshandlingar och fått fabricerade historier av flyktingsmugglare att presentera inför svenska beslutsfattare, allt för att kunna börja ett bättre liv i världens mest generösa välfärdsland.

 

Källa:

Invandring och mörkläggning

Arnstberg & Sandelin


Lite intressanta fakta

 

I en DN-intervju säger Mauricio Rojas: Siffror på vilka nationaliteter som ligger bakom respektive brottslighet kommer antagligen inte att redovisas i statistiken. Blandar man ihop nationaliteter som har helt olika brottsbelastning och bakgrund blir resultatet bara luddigt. Visst, blandar man ihop siffrorna så blir det luddigt och det var detta som BRÅ ville – en solklar mörkläggning. Mauricio Rojas benägenhet att hålla sig till sanningen kostade honom posten som integrationsminister efter maktskiftet 2006. I stället fick vi Erik Ullenhag. Kontrasten kunde knappast ha varit större, trots att Rojas och Ullenhag kommer från samma politiska parti. För att få svar på frågan om invandrares brottslighet skulle man kunna undersöka fördelningen bland dem som sitter i fängelse. Brottsförebyggande rådet har gjort det och uppgivit att 27 procent av de intagna under 2002 och 2003 var utländska medborgare. Det är en hög siffra men den ger ju inte riktigt svar på frågan eftersom  dessa bara utgör en liten del av den totala befolkningen i landet med invandrarbakgrund, alltså utrikes födda eller inrikes födda med två föräldrar som är födda utomlands. Såväl kriminologiprofessor Leif G.W. Persson som förre justitieministern Tomas Bodström har sagt att invandrarna är överrepresenterade i fängelserna. Journalisterna Jan Josefsson och Jan Guillou hävdar till och med att majoriteten av fångarna har invandrarbakgrund. Den nyligen avlidne Anders Carlberg, som bland annat drog igång Fryshuset i Stockholm, konstaterar att så gott som alla ungdomsrån i Stockholmsområdet begås av invandrarkillar. Någon statistik för Stockholm har vi inte. Däremot har vi utifrån uppgifter som redovisats av Brå i en rapport från år 2000

Källa: Invandring och Mörkläggning

Karl-Olov Arnstberg & Gunnar Sandelin  

 

Endast 10% av gärningsmännen är Svenskar medans 71% av offren är just svenskar, vad kan vi dra för slutsats av detta?      Källa BRÅ
Endast 10% av gärningsmännen är Svenskar medans 71% av offren är just svenskar, vad kan vi dra för slutsats av detta? Källa BRÅ