Nedan om "FN-Förbundet" gäller att vi Habodemokrater satte oss emot att stödja en vänsterextrem "ideell förening" utan anknytning till United Nation redan när Kommunens tydligt vänstervridna tjänstemän via Kommunstyrelsens AU lade fram ärendet! Dock önskade Werthen bättre källor i framtiden.....

Efter flertal försök att via Vänsterliberala propaganda tabloiden JP få in svar eller inlägg postar vi här:

(All kredit, negativ eller positiv tillhör Hall Media!)

Kommunen med i nationellt projekt

  Som en av 90 kommuner har Habo antagits till det nationella projektet Glokala Sverige. I projektet ska Habo få utbildning, information och stöd i arbetet med Agenda 2030 och de 17 målen. 
– Genom kommunens arbete berör vi ständigt dessa mål och det är viktigt att alla medarbetare förstår att det man gör är betydelsefullt och att alla kan bidra, , säger Ellen Lindberg, miljöstrateg i Habo och Mullsjö kommun.

Habo är en av 90 kommuner och regioner som antagits till det nationella projektet, som handlar om att öka kunskapen om Agenda 2030. Agenda 2030 är samling globala mål som antogs den 25 september 2015 av FN:s medlemsländer.

Agenda 2030 och globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Bakom projektet Glokala Sverige står Svenska FN-förbundet och SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Agenda 2030 är ett nationellt åtagande och man har sett det som naturligt att man måste jobba från det lokala mot det globala. Det är där kommunernas roll kommer in. Det nationella genomförandet förutsätter kommunernas deltagande, säger Pekka Johansson, pressekreterare på Svenska FN-förbundet.

I Habo kommun har man påbörjat arbetet med att få in målen i det dagliga arbetet och ser framemot stöttning i det arbetet.

– Vi som kommun har ett uppdrag från regeringen att arbeta med Agenda 2030. Just nu arbetar vi med ett projekt kring hur vi kan få in Agenda 2030 i vår ledning och styrmodell. I det arbetet är det ett stort stöd att vi får vara en del av Glokala Sverige, säger Jan Sundman, kommunchef Habo kommun i ett pressmeddelande.

Habo kommun ska genom projektet få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial.

Pågår ett arbete

– Vi har påbörjat arbetet internt med att implementera målen i vårt dagliga arbete, säger Ellen Lindberg, miljöstrateg i Habo och Mullsjö kommun.

Agenda 2030 utgör även grunden i arbetet med den nya översiktsplanen och arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram.

– För att jobba med dessa målen krävs det att vi internt är utbildade. Vissa globala mål kan ibland kännas svåra att ta till sig men det är viktigt att vi översätter dessa mål till något lokalt så vi förstår hur vi i kommunen kan bidra från vårt håll, säger Ellen Lindberg.

Hon ser positivt på att kommunen får ta del av projektet och hoppas att det kan ge möjligheter till att samarbeta med andra kommuner.

– Jönköpings län är ett av de länen med flest kommuner i projektet och det öppnar upp för samverkansmöjligheter, säger Ellen Lindberg.

Relaterat: Ellen är en av Sveriges främsta miljöprofiler
           
SKL
mediaFlera medier har fört lobbygruppens åsikter vidare som vore det en objektiv rapport från FN.

Blev du också lurad? – Det fanns ingen ”FN-rapport” om svensk rasism

Att politiska aktivister inom den så kallade anti-rasistiska sfären anser att det finns rasism i Sverige är föga förvånande. Det vore svårt att skapa stora nyheter om det. Men om samma människor började kalla sig ”FN-förbundet” och skrev ned sina åsikter i en ”rapport” istället för i en debattartikel – kanske dessutom börja ge sig själva titlar som ”generalsekreterare” och ”ambassadör” – då skulle åsikterna kunna spridas i stora rubriker om att FN varnar för svenskarnas rasism. Det är precis vad en grupp vänsterextremister gjort, och flera stora medier har medvetet hjälpt till i bluffen.

Publicerad: 20 juni, 2014, 15:05

  • Svenska

Läs även

”FN-förbundet” – inget med FN att göra

Rena rama bedrägeriet, skriver vissa på sociala medier. Vi har aldrig ljugit, säger de själva.

De kallar sig FN-förbundet. De har en generalsekreterare och ambassadörer. FN-symbolen pryder deras hemsida.

Svenska FN-förbundet har väckt stor uppmärksamhet de senaste dagarna efter att de släppt en ”rapport” om den stora rasismen i Sverige. En rapport som både den statliga televisionen, radion och samtliga större dagstidningar använt för att skapa rubriker om att FN varnar för svensk främlingsfientlighet.

Men FN har inte varnat Sverige för något sådant. FN-förbundet har nämligen inget med Förenta Nationerna att göra. Det är en förening som vilken som helst, vars enda koppling till FN är det förväxlingsbara namnet och att de gett sig själva påhittade titlar som generalsekreterare och ambassadör. Istället består föreningen av politiska aktivister på den yttersta vänsterkanten.

Vissa av medlemmarna har kopplingar till både vänsterextremister och islamister och en av deras suppleanter häktades så sent som för två år sedan för ett islamistiskt mordförsök.

Inte olagligt

En diffus lagstiftning på området gör det möjligt för den extrema gruppen att använda namnet FN-förbundet. Detta eftersom Förenta Nationerna (FN) är en sammanslutning av länder. Vore Förenta Nationerna istället ett företag eller organisation skulle det röra sig om varumärkesintrång, säger en jurist som Nya Tider talat med. Vore FN en myndighet hade det också varit möjligt att hindra den vänsterextrema gruppen att verka under sitt bedrägliga föreningsnamn. Men eftersom FN är namnet på ett internationellt samarbete är det inte olagligt att använda varumärket så som FN-förbundet gör. Även om det får som resultat att politiska extremister kan utge sig för att representera det välkända Förenta Nationerna som många svenskar har högt förtroende för.

Namnet är inte det enda som föra tankarna till det riktiga FN. I den bedrägliga föreningen ger man sig bland annat titlar som ”generalsekreterare” och ”ambassadör”, man kallar sig ”FN”, har Internetadressen www.fn.se och visar en bild på det riktiga FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon strax under raden med egna representanter. Under kontaktuppgifter på sin hemsida blandar man omväxlande den egna föreningens och FN-pressekretariatets i New York.

 

Läs mera på: https://www.nyatider.nu/blev-du-ocksa-lurad-det-fanns-ingen-fn-rapport-om-svensk-rasism/


Den politiska skrattspegeln

➤ KRÖNIKA  Sverigebilden liknar alltmer de förvrängda spegelbilderna i lustiga huset. 
Som i spegellabyrinten i Kristallsalongen på Liseberg tappar man snart orienteringen. Den som försöker hålla upp en vanlig spegel får den snabbt krossad av pk-vakterna i sina rödgröna uniformer. Vrångbilderna av verkligheten förvrider perspektiven och vänder upp och ner på sanningen.

De som orkar titta i och lära av historiens backspegel eller har modet att med periskopets hjälp kika över åsiktskorridorens skyttegravskant blir socialt svartmålade och utkastade från de anständigas gemenskap. De självtänkande anklagas reflexmässigt som rasistiska avbilder av kristallnattens helvetiska mörkermän.

Politikernas narrspegel hålls välputsad med hjälp av tidningspapper och fönsterputs ur presstödets ymnighetshorn. Istället för att gräva efter sanningen skyfflar journalisterna politiskt gift över gräsrötterna.

Vi får bara se den spegelvända sanningen – aldrig spegelns mörka baksida. TV-skärmen och radion har blivit Storebrors bländande trymå för spegeljaget – det som får oss att bli det vi tror att alla andra förväntar sig att vi ska vara.

Statens och dess mediala medlöpares tidsspegel reflekterar bara det ljus som kan hindra medborgarnas egna reflektioner. Feministernas hyckleri återspeglas i både pigtittare och rakspegel.

Enligt PK-spegeln är Sverige det skönaste landet i hela världen. Här råder det lugna, goda livet i ankdammens spegelblanka vatten. Visselblåsarnas krusningar på den blanka ytan kvävs snabbt med hjälp av censurens munkavel och åsiktsterrorns tvångströjor.

Andra störande motbilder via alternativa eller internationella medier utanför PK-spegelns ram sägs bara vara rasistiska synvillor. De avfärdas som återspeglingar av fascismen som subversivt försöker spräcka de anständiga partiernas myter och hägringar om den humanistiska stormakten.

Internet har blivit de styrandes envägsspegel. Bakom din dators brandvägg sitter de i sina mörka, hemliga rum och ser allt du gör. Du kan däremot inte se vad de håller på med.

Utomhus speglas ditt beteende i detalj av Storebrors övervakningskameror. Eller med hjälp av de många skenheligas skvallerspeglar i de hycklande ögontjänarnas angivar-Sverige.

Mobilen utnyttjas som Statens fickspegel. Du bär den alltid med dig och överheten kan bekvämt följa varje steg du tar via de 72 telesatelliter som svävar högt över folkets huvuden. Storebror ser och hör allt och bestämmer ensidigt vad du ska få veta och säga.

Det var länge sedan den politiska makten avspeglade folkviljan så som det stipuleras i grundlagen. 1,2 miljoner obekväma väljare förklaras vara icke tillräkneliga och är osynliga i den politiska demokratispegeln. Deras parti får blankt nej till varje förslag. På dem kastas sten för deras bruna rötter – trots att de andra partierna därvidlag själva sitter i äldre och större glashus.

Allt är numera politiskt spegelfäkteri. Om detta avskyvärda samhälle skrev George Orwell redan 1948 en skrämmande bok. Men den har tydligen en stor del av den skrymtande väljarkåren aldrig haft under läsglasögonen.

Hur kan en stor del av svenska folket annars acceptera att antalet våldtäkter de senaste åren ökat med 600 %! Eller att 250 000 kvinnor lever under hedersförtryck här i detta påstått sekulariserade land med sin feministiska regering.

Där det byggs moskéer på snart sagt varje ort så att landet blir en avspegling av den brutala, kvinnoförtryckande arabvärlden. Eller att antalet bilbränder ökat med 75 %.

Eller att över 500 000 människor står i bostadskön i Stockholm och oräkneliga i övriga Sverige. Eller att vi har Europas längsta sjukvårdsköer.

Eller att vi har världens dyraste bensin näst Hongkong. Eller att 667 skolor brann under 2017.

Eller att det nu finns 230 000 fattigpensionärer i Sverige. Eller att det sker 4 gånger fler skjutningar i Sverige jämfört med Tyskland och att våldsbrotten ökar katastrofalt.

Eller att det nu finns över 200 utanförskapsområden i landet där blåljuspersonal måste ha poliseskort. Eller att det trots den ”restriktiva invandringspolitiken” ändå kommer minst 300 000 nya invandrare de närmaste åren.

Eller att kanske upp mot 100 000 papperslösa invandrare lever laglöst och farligt i Sverige. Redan för flera år sedan ansåg Anders Ygeman att 80 000 illegala invandrare skulle utvisas.

Annie Lööf vill istället ska ta emot ytterligare 30 miljoner invandrare. Men hon kan inte ens avgöra vad som är höger och vänster när hon beundrande ser sig i spegeln.

Eller att Sverige kan försvaras militärt i högst en vecka. Eller att vi inte har skyddsrum för mer än halva befolkningen. Eller att vår krisberedskap numera är så usel att vi bara klarar oss några dagar vid avspärrning.

Eller att Sverige har den sämsta gränskontrollen i Europa. Eller att mer än varannan invandrare fortfarande är utan jobb efter 8 år.

Eller att skattebetalarna betalar 30 miljoner kronor för varje konstgjort invandrarjobb – som ändå inte leder till riktiga jobb. Eller att upp till 70% av invandrarelever i utsatta områden inte klarar godkända betyg.

Eller att Sverige genom främst invandring snart har över 10 miljoner invånare. Alla dessa nya svenskar ska kommunerna enligt lag sörja för. För det tvingas de låna – snart är deras låneskuld 1000 miljarder kronor (en biljon). När räntan höjs, statens stöd för invandrarna snart upphör och lågkonjunkturen slår till lär de tvingas höja kommunalskatterna drastiskt – trots att vi redan har världens högsta skatter.

Eller att Sverige nu har EU:s lägsta BNP per capita. Den spruckna folkhemsspegeln varslar om minst ännu sju svåra år i välfärds-Sverige.

Eller att ett litet s.k. Miljöparti bestämmer att Sverige ska bli fossilfritt – samtidigt som de lägger ner kärnkraften – det enda fossilfria alternativ som kan tillgodose ett ständigt ökande behov av elenergi om vi inte ska bli beroende av dyr kolkraft från Tyskland och gas från Ryssland.

Hur kan dessa naiva politiker se sig själva i spegeln utan att skämmas? Krislistan kan göras oändlig, men de ägnar sig mest åt att beundra sin egen självgoda, narcissistiska självbild i den förstorande sminkspegeln.

Mycket annat återspeglas inte heller i den politiska och mediala ankdammen. Som den växande, rasistiska antisemitismen i Sverige. Dels beroende på islamiseringen, men också genom politiska beslut. Utrikesminister Margot Wallström är t.o.m. persona non grata i Israel beroende på sin Israelfientlighet. I Malmö tvingas judar leva under ständiga hot – så allvarliga att USA-presidenter skickat sändebud till staden för att studera situationen.

Den avsatta regeringen Löfven ska den 10 december skriva under FN-avtalet om migration. Ett 38-sidigt dokument som på punkt efter punkt gör migration till en mänsklig rättighet, öppnar alla gränser och förhindrar medlemsländerna att själva besluta i frågan. Avtalet förbjuder också medier att rapportera negativt om invandring.

Det godkänns alltså av en regering utan mandat och över huvudet på svenska folket – utan debatt och utan att gammelmedia skrivit en rad om innehållet i detta avtal eller dess minst sagt oöverskådliga konsekvenser. Alltså precis så som man utan folklig information i riksdagen 1975 beslutade att Sverige ska vara ett mångkulturellt land. Med de katastrofala effekter detta fått för folkhemmet.

Den konstitutionella kris Sverige hamnat i utnyttjas nu av Socialdemokraterna för att med utnämningsmakten snabbt tillsätta sina egna på strategiskt viktiga poster inom statsförvaltning och myndigheter. Oavsett vilken regering vi till slut får kommer alltså Socialdemokratisk politik indirekt fortsatt att i hög grad styra i spegeldammen Sverige.

”Svärd som fäktar mot övermakten. Du ska brytas och sönderslås!”

Hyllningsdikt till Karin Boye av Hjalmar Gullberg.