Identitetsfusket är svindlande

En promemoria från Skatteverket avslöjar att läget när det kommer till identitetssvindlerier är förskräckande – systemet saknar immunförsvar. Skatteverkets vilja att stävja oredan är dock stor – arbetet trappas upp och rutiner skärps. Nu måste fler myndigheter följa efter. 

KRÖNIKA

Frågan om myndigheternas inställning till identitetsuppgifter, inte minst falska identiteter, har tidigare varit uppe för kritik i den här kolumnen. Lättsinnig kunde man gott kalla Folkbokföringen när den accepterade att uppenbart och välkänt falska identitetsuppgifter förblev okorrigerade i decennier innan den till slut ingrep efter att saken uppmärksammats här. Vi får de myndigheter vi förtjänar, var slutsatsen den gången. Ty myndigheternas handlingsvillighet bestäms ytterst inte bara av regler utan av våra förväntningar och de normer som sätts.

Men fäller man stränga omdömen måste man se till att vara rättvis. Lättsinnighet är en sida av saken, men till bilden hör att Skatteverket också bedriver ett aktivt arbete för att försöka stävja identitetssvindleriet. Ett resultat av det utredningsarbetet är en av de obehagligaste promemorior jag läst på länge. Den dök upp i somras precis före semestern och bar det föga kittlande namnet ”En analys av samordningsnummer för beskattningsändamål”. Under denna titel beskriver Skatteverket en hantering av identiteter (eller vad man nu ska kalla dem) som jag tagit del av med formligen uppspärrade ögon.

Samordningsnummer kan närmast jämföras med ett slags provisoriska personnummer som utfärdas för personer som inte är folkbokförda i Sverige men som ändå behöver kunna hanteras i de administrativa systemen, exempelvis för att kunna beskattas. Att kunna uppge ett samordningsnummer uppfattas ofta i samhället som ett ”bevis” på att personens identitet är styrkt och på riktigt. Det är ju självaste Skatteverket som utfärdat numret, Gud bevars!

Missuppfattningen kunde knappast vara större. Möjligheterna för bedragare att svindla till sig mängder med samordningsnummer för uppdiktade personer är häpnadsväckande stora. Dessa falska pappersidentiteter används sedan i stor skala till bedrägerier, som bilmålvakter och i liknande oärliga syften. Systemet skapades i en annan tid och situation än vår och saknar så att säga det nödvändiga immunförsvaret. Läget är förskräckande.

Allt handlar inte om regler. I rapporten kan man exempelvis läsa att: ”under analysarbetet har de kontakter vi haft med bland annat Arbetsförmedlingen signalerat att det finns en osäkerhet bland deras handläggare i hur identiteten säkras, samt att man inte känner sig bekväm med att ställa de frågor som krävs för att klarlägga en identitet.” Känner sig inte bekväm? Bekväm? Som sagt, myndigheternas handlingskapacitet i praktiken bestäms också av informella normer och faktorer.

Just därför är det hoppingivande att det här är ett utredningsarbete som Skatteverket faktiskt har drivit på eget initiativ. Skatteverket lägger förslag om regel- och rutinskärpningar, vidtar de åtgärder som är möjliga inom den egna myndigheten och markerar tydlig frustration över läget.

Det är Skatteverket självt som har den bästa möjligheten (och därmed det största ansvaret) att genomlysa sina bristande rutiner och slå larm om konsekvenserna. Läget är givetvis snarlikt inom en rad andra myndigheter. Det ansvaret tas inte per automatik. Igen: mycket hänger på inställning och informella faktorer på myndigheten.

Man kan bara hoppas på att Skatteverket inspirerar fler aktörer att sätta högsta fart.

Det här är en opinionstext tidigare publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten för.

Publicerad: 17 oktober 2017 kl 06:05
Kommentarer: 1
 • #1

  Liv Ek (söndag, 03 september 2017 05:06)

  Förr eller senare kommer PK-zombierna att motas i grind och den historiska ordningen återställas.

  Vi ärvde ett land som våra förfäder byggt under århundraden.
  De lade grunden för att vi som folk skulle kunna leva civiliserat och tryggt i ett blomstrande Skandinavien. De gav oss traditioner, kultur, lagar, regler, moral och etik. De gav oss ett historiskt sammanhang att se tillbaka till när vi för framtiden ska ta beslut och fortsätta utvecklingen av våra länder och vårt folk.

  Det vi ärvde har idag glömts bort av de flesta skandinaver. De har tappat anknytningen till historien och således de historiska vingslag som säkrat Skandinaviens existens. Dagens nordbor blundar istället trotsigt för de försök våra förfäder gjorde för att bygga det samhälle som skulle passa vårt folk bäst.

  I skolan lär man sig om andras historia: judarnas situation under Nazityskland, engelsmännens kolonialism, afrikanska svarta frihetskämpar, och så vidare. Men något tal om vårt folks historia eller vilka vi egentligen är finns inte. Likaså lär vi oss mantrat "mångkultur är bra". Det kanske inte är så konstigt att det finns en utbredd tro på att afrikaner magiskt kan förvandlas till svenskar eller att islam skulle kunna bli en europeisk religion.

  Det kan vara svårt att lokalisera vem eller vilka som bär det yttersta ansvaret för det som tillåtits att hända i vårt land. Men en sak är säker: Våra politiker, media, kapitalism, liberalism och slumrande skandinaver har alla en del i detta ansvar.

  Gemensamt har de tillåtit främmande folkslag, kulturer och religioner att göra intrång i våra områden. De tackar snällt när invandrare vill förändra vårt samhälle – det handlar ju om "kulturell berikning".

  PK-zombier översvämmar våra universitet, våra tv-kanaler och våra tidningar där de fortsätter att sprida sina lögner och legitimerar det genom att kalla sig för goda, toleranta och öppensinnade.

  I deras ögon är vi alla lika. Det är därför de på allvar inte ser något problem med att placera asylboenden fulla av sysslolösa och frustrerande män bredvid våra skolor där unga svenska tjejer går. Dessa landsförrädare, för vad ska man annars kalla dem, har helt tappat verklighetsförankringen.

  Vår historia lever dock inom oss, hur gärna batikhäxor och annat PK-pack än vill förneka det. Skandinaviens framtid och våra barns framtid kan endast säkras genom att vårt folk bor här ifred. Genom att vi, likt våra förfäder, skapar den framtid som är bäst lämpad för vårt folk.

  Landet vi ärvde ska åter bli vårt en dag.

  LIV EK

Hej Liv Ek

 

Väl formulerat och väl skrivet

 

I Fäders spår för framtids segrar

 

mvh

Webmaster@habodemokraterna.se