HÄR KOMMER VI ATT PUBLICERA INSÄNDARE, TANKAR OCH TYCKANDE SOM HABOS INNEVÅNARE SKICKAR TILL OSS. NI NÅR OSS GENOM VÅRT KONTAKT FORMULÄR PÅ KONTAKTSIDAN.

Givetvis publicerar vi inga personuppgifter eller sådant som anses vara privata frågor eller tankar.


Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat.

  • I Sverige gäller svensk lag.
  • Medborgarskap som getts på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor ska återkallas.
  • Den som får avslag på sin asylansökan ska inte kunna stanna kvar i landet.
  • Utländska medborgare som dömts för grova brott ska utvisas.
  • Invandrare ska inte ha rätt att fritt välja bostadsort.
  • Tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt.
  • Vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga.
  • Att använda ”rasistkortet” utan bevis för egen vinning skall vara straffbart.

Putte Nilsson

 


Ett alternativ till 8:aklövern i Habo

 

 

Jag med flera andra SD väljare i min bekantskapskrets i Habo har på senare tid upprörts över hur SD behandlar sina lokala företrädare. När både Morgan och Lennart uteslöts ur partiet ansåg många med mig att SD:s trovärdighet på många sätt är förbrukad. När två folkvalda kastas ut för att de säger obekväma sanningar eller för att de utsatts för dataintrång så kan man undra vilken agenda moderpartiet sätter. Övriga lokala SD företrädare väljer att pudla för rikskansliet och håller inte sina egna om ryggen, ett parti som säger sig arbeta för folket skall också ta till sig de signaler som folket skickar. När man som i Malmborgs fall utesluts p.g.a obekväma sanningar så undrar man om även SD blivit för Politiskt Korrekta för att säga som det är.

Det ska bli skönt med ett parti i Habo kommunfullmäktige som inte räds att säga sanningen till  väljarna, en motpol till den nya 8a-Klöver som numera innefattar SD.

 

FD SD:are Numera Habodemokrat